Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Dies annorum
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2tTGt.png]

PIUS·PP·VI
Episcopus
Servum Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam


Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Zaiste prawdziwe są słowa psalmisty. Wielu duchownych z upływem lat traci siły i tym samym możliwości godnego wykonywania powierzonych państwowych i kościelnych obowiązków. Nie oznacza to jednak, by ich dotychczasowe zasługi odeszły w zapomnienie, a oni zamiast spokojnie cieszyć się starością, obawiali się degradacji.

Dlatego niniejszą bullą stanowimy, że każdy diakon, prezbiter i biskup Kościoła Rotryjskiego będzie mógł przejść na emeryturę. Oświadczenie o tej chęci winien złożyć Ojcu Świętemu, który to nie może takowego oświadczenia nie przyjąć. Z chwilą złożenia oświadczenia o przejściu na emeryturę, duchowny z mocy prawa jest zwolniony ze wszystkich pełnionych urzędów państwowych i kościelnych.

Naszą wolą jest, aby emerytowany duchowny nie mógł pełnić żadnych obowiązków państwowych i kościelnych, jak również otrzymywać jakichkolwiek uposażeń, za wyjątkiem przychodów z majątku prywatnego. Dozwalamy emerytom być zatrudnionymi na uniwersytecie, jednakże nie we władzach rektorskich lub dziekańskich. Emerytowany kardynał ponadto straci bierne i czynne prawo udziału w konklawe, aczkolwiek zachowa swój tytuł honorowy, chyba że wolą Soboru Świętego inaczej zostanie postanowione. Emerytowanego duchownego Patriarcha Rotrii nie może bowiem pozbawić stopnia ani tytułu.

Jeżeli duchowny dzięki łasce Bożej poczuje przypływ sił, może w drodze oświadczenia skierowanego Ojcu Świętemu, zrezygnować z przebywania na emeryturze i powrócić do czynnej oraz owocnej służby Kościołowi Rotryjskiemu. Aby dać gwarancję przyznanych przez nas wszystkim zasłużonym praw, warujemy przeto, aby bulli niniejszej ani nie zmieniać, ani nie znosić inaczej, jak tylko za jednomyślną zgodą Soboru Świętego i w brzmieniu przezeń ustalonym.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XVIII, mensis Novembris, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri primo.


Paolo Carlo de Medici y Zep
Regens Sanctae Sedis[Obrazek: 2wCEE.png]