Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Sede vacante XXV I MMXVI
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Cytat:
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]

Umiłowani Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 25 stycznia, Roku Pańskiego dwa tysiące szesnastego, po zakończonym pontyfikacie Jego Świątobliwości Aleksandra IV, Ojca Królów i Książąt, Sługi Sług Bożych etc. etc. etc., który zrzekł się Złotego Tronu poprzez swoją renuncjację, na mocy powierzonej mi przezeń władzy, obwieszczam opróżnienie Tronu Patriarszego, wprowadzając okres sediswakancji w Państwie Kościelnym Rotria.

W związku z powyższym, zwołuję obrady Kolegium Elektorów, w skład którego wchodzi duchowieństwo Kościoła Rotryjskiego, aby w zgodzie z bullą Deus Vult Aleksandra IV, tradycją i przyjętym obyczajem dokonali wyboru XXII Biskupa Powszechnego, któremu tym samym powierzą nadzwyczaj wielkie brzemię poprowadzenia Państwa Kościelnego ku jedności, suwerenności i pełnej odbudowie.

Nakazuję zarazem zamknięcie granic Stolicy Apostolskiej, aby nikt nie naruszył uświęconego tradycją i obyczajem przebiegu obrad konklawe. Od dnia dzisiejszego zamknięta zostanie także Spiżowa Brama, prowadząca do wnętrza Bazyliki Laterańskiej, zaś  Gwardia Apostolska szczególne uważnie i prężnie strzec będzie porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego w trakcie trwania obrad.

Obradującym członkom Kolegium Elektorów zakazuje się bezwzględnie jakichkolwiek kontaktów ze światem zewnętrznym, powierzając jedynie realizację nałożonego nań obowiązku oraz skupienie w modlitwie.

O wynikach każdego z przeprowadzonych głosowań informować będzie dym, unoszący się znad Kaplicy Sykstyńskiej.

Fiat!

/-/ dr net. Severino biskup Castiglioni
Kamerling Państwa Kościelnego Rotria
Ja, Severino biskup Castiglioni, Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja,Fernando Álvarez książę d'Este y Córdoba, Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.

Michelangelo Farnese

Ja, Michał Anioł biskup Farnese, Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, ksiądz Tomasz Mancini, Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, Jan Józef Villagómez, Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, x. Carlos II Lorenzo de Medici, Katolicki Król-Senior Skarlandu i Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, Mateusz Adam Sartoneskorsi, Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, prez. Leonardo Mario della Popoly, Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, Ksawery biskup van Berden, Elektor Państwa Kościelnego, potwierdzam przybycie na obrady.
Stron: 1 2