Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Dysputa IV - funkcjonowanie najważniejszych organów państwowych
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Ojcze Święty,
Wielebni Ojcowie Soborowi,
Mili Goście,

rozpoczynamy IV Dysputę poświęconą administracji publicznej. Jak wiemy dobrze, ani Dwór Patriarszy, ani Kuria Rotryjska nie działają, nie mówiąc już w ogóle o Signorii. Działanie tych organów potrzebuje nie tylko wiele sił, ale też i wiele rąk, których brakuje. Czy mają Ojcowie jakieś pomysły dotyczące refragmentyzacji lub połączenia urzędów administracji społecznej? Jak powinna działać Kuria, a jak Dwór. Kto powinien odpowiadać za co w tej urzędniczej maszynie?
Czcigodni Ojcowie Soborowi,

W mojej opinii słusznym jest przede wszystkim rezygnacja Signorii. Dlaczego? Dlatego... Od 25 września trwa tam głosowanie, które po dziś dzień nie zostało ani zamknięte, ani też zakończone. Moim zdaniem to najbardziej dobitnie świadczy o Signorii i sam osobiście nie widzę potrzeby jej kontynuacji. Zaś dla osób, które są zwolennikami Signorii, mogę jedynie zaproponować, aby zdegradować ją do rangi organu doradczego Kurii Rotryjskiej, np. w celu konsultacji publicznych wobec planowanych zmian.

Natomiast jestem zwolennikiem powrotu Wicekanclerza i aby obie strony były zadowolone, nie widzę problemu, aby urząd ten mógł być piastowany zarówno przez duchownych jak i świeckich rotryjczyków. Nie jest to stricte kościelna godność, więc niech to będzie furtka do zwiększenia aktywności świeckich. Jestem za utrzymaniem Datarii Apostolskiej, jako prefektury zajmującej się statystyką Stolicy Apostolskiej oraz wszelaką kontrolą Kościoła na świecie, Sekretariat Stanu - wiadomo. Natomiast byłbym zwolennikiem utworzenia prefektury, która będzie nadzorować działania fabularne i poniekąd prowadzić fabularyzację Państwa Kościelnego. Co Ojcowie Soborowi sądzą o tym pomyśle?