Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Nota dyplomatyczna Imperium Skarlandzkie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: herb-sca-min2.png]


Wasza Świątobliwość, Czcigodny Ojcze Święty.

W Imieniu Korony Skarlandu oraz Arcykatolickiej  Królowej  Eleonory I pragnę przekazać Waszej Świątobliwości najszczersze gratulacje z okazji wyboru na Tron Pawłowy. Korona Skarlandu głęboko wierzy, iż Wasz pontyfikat przyniesie Stolicy Apostolskiej wiele dobrego i rozpocznie żmudny proces stabilizacji wewnętrznej Państwa Kościelnego. Korzystając z okazji pragnę ponownie przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy głębokiego szacunku oraz uznania.

Z wyrazami estymy,


/-/ Don Fernando Álvarez książę d'Este y Córdoba
Kanclerz Królewski Korony Skarlandu
Cytat:
[Obrazek: piusv.png]

Wasza Ekscelencjo,

Jego Świątobliwość dziękuje za gratulacje i udziela apostolskiego błogosławieństwa Narodowi i Koronie Skarlandzkiej.

Jego Świątobliwość żywi głęboką nadzieję na utrzymanie i umocnienie przyjaźni między Patrymonium a Imperium. Dlatego, Jego Świątobliwość rychło ustanowił prałaturę personalną dla Państwa Skarlandzkiego, aby katolicy skarlandzcy szybko odzyskali i odbudowali swój Kościół partykularny. Kościół Rotryjski dba i zabezpiecza duchowe potrzeby zarówno Skarlandczyków, jak również innych bratnich narodów.

Kościół Rotryjski wchodzi w czas ciężkiej i bardzo trudnej walki o odzyskanie dawnej chwały i blasku. Wierzymy i życzmy sobie, że Imperium Skarlandu będzie przyjaznym partnerem dyplomatycznym w tych trudnych czasach.

Jego Świątobliwość życzy sobie, aby winszowania Waszej Ekscelencji się spełniły, oraz prosi, aby Ekscelencja przekazał Jej Królewskiej Wysokości Królowej Eleonorze swoje pozdrowienia, wyrazy estymy i apostolskie błogosławieństwo.


W imieniu Jego Świątobliwości Patriarchy
(+) Juan José de Villagómez
Wikariusz Generalny