Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: MP: Mane Mecum, Domine - Nicolavm Dreder
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: 2KbyE.png]


S I L V E S T R U S·PP·I
PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE


LITTERAE APOSTOLICAE 
MOTU PROPRIO DATAE


MANE MECUM, DOMINEEIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:

Venerabili Fratri Nostro
Nicolavm Dreder 


Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:

§ 1. Wynosimy Cię do godności kardynała prezbitera Świętego Kościoła Rotryjskiego.
§ 2. Nadajemy Ci pełnię przywilejów i obowiązków, wynikających z tego tytułu.
§ 3. Zezwalamy Ci na stosowanie w czasie sprawowania tej godności herbu należnemu duchownemu w randze kardynała oraz zobowiązujemy Cię do przedstawienia blasonu w ciągu najbliższych siedmiu dni.
§ 4. Mianujemy Cię tytularnym prezbiterem bazyliki Matki Bożej Większej, pozostałym nakazując, by tytułowali Cię Jego Eminencją.
§ 5. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Datum Rotria, spud S. Paulum, die XIV, mensis Ianuarii, anno Domini MMXIX./-/ Sanctitas Vestra Silvester I
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.

[Obrazek: 2KbAY.png]