Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Sede Vacante V II MMXIX
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3
Cytat:
[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]

Umiłowani Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 5 miesiąca lutego, Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiętnastego, u kresu pontyfikatu Jego Świątobliwości Sylwestra I, Ojca Królów i Książąt, Sługi Sług Bożych etc. etc. etc., którego prawem i tradycją przewidziany czas posługi Najwyższego Kapłana dobiega dziś końca, na mocy powierzonej mi przezeń władzy, obwieszczam opróżnienie Tronu Patriarszego z godziną 19.00, co skutkuje wprowadzeniem okresu sediswakancji w Państwie Kościelnym Rotria i Kościele Świętym.

Z chwilą nastania okresu sediswakancji nakazuję wszystkim Braciom kardynałom, aby niezależnie od miejsca w którym się znajdują i posługi jaką pełnią, przybyli do Wiecznego Miasta celem spełnienia nadrzędnego obowiązku wyboru następcy Świętego Pawła, do którego zostali powołani.

Nakazuję zarazem by o godzinie 19.30 zamknięto i opieczętowano apartamenty patriarsze Pałacu Apostolskiego, a także aby zamknięto bramę prowadzącą do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, gdzie zgromadzić się mają kardynałowie celem obrania nowego Biskupa Powszechnego.

Ogłaszam zarazem, iż moment zamknięcia bram spiżowych dla kardynałów w celu odbycia konklawe odbędzie się we wtorek, 12 lutego o godzinie 21.00. Proszę aby Bracia Kardynałowie do tego czasu potwierdzili w tym miejscu swoje przybycie i gotowość do uczestnictwa w obradach Świętego Kolegium.


Fiat!

(-) Aurelius Laurentius Carolus de Medici et Zep
Camerarius Sanctae Rotriae Ecclesiae
[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]


[Obrazek: 2ebd21c182466fcd230f88bf629f0db0.jpg]

Zamknięcie apartamentów patriarszych


Równo o godzinie 19:30 pod Pałac Apostolski przybył w swej karocy kardynał kamerling Aureliusz Wawrzyniec Karol z Medyceuszów i Zepów. Przed ogromną bramą stał już Szambelan Patriarszy, który przekazał Kamerlingowi pieczęć patriarszą. Eminencja Aureliusz przyjął ją, a następnie wszedł do patriarszych apartamentów i przeszedł wzdłuż korytarzy, przewiązując czerwoną wstęgą ze znakiem sede vacante najważniejsze pomieszczenia: wyższą bramę prowadzącą do spiralnych schodów w lodży, drewniane drzwi prowadzące z komnaty św. Ambrożego do biur sekretarzy, duże drewniane drzwi na wschód w komnacie św. Ambrożego, drzwi prowadzące z Sali Klementyńskej do prywatnej biblioteki, małe drzwi prowadzące z Sali Klementyńskiej na korytarz. Następnie czerwoną wstęgą przewiązał drzwi wejściowe do Pałacu Apostolskiego i odlał na wstędze pieczęć. Pracę swą zakończył około godziny 22.30.


[Obrazek: The-clock-at-St-Peter-s.jpg]

[Obrazek: 94e0e-sealingofsistinechapelforconclave.jpg]

Po zamknięciu apartamentów trzykrotnie zabił dzwon umieszczony w Bazylice Laterańskiej. Oznaczało to, że Gwardia Apostolska zakończyła swoją straż. Do stojących strażników podszedł Gonfaloniere i oznajmił im donośnym głosem: "Pontyfikat Przewielebnego Sylwestra I zakończony". Gwardziści zasalutowali, a następnie zamknęli bramę prowadzącą do Bazyliki św. Jana na Lateranie.
Chwilę później Kolegium Kardynalskie ostatecznie przełamało pieczęć Patriarchy Sylwestra I, zakańczając tym samym oficjalnie jego pontyfikat.

[Obrazek: ewan-mcgregor-angels-and-demons.jpg?w=490&h=326]


Ja, Aurelisz Wawrzyniec Karol kardynał de Medici y Zep potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium.
Ja, Mikołaj kardynał Dreder potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium.
Ja, Marcin kardynał Zagłoba 
potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium.
Ja, Ksawery kardynał van Berden potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium.
Wasza Eminencjo,
Najprzewielebniejszy Kardynale Kamerlingu!


Pragnę poinformować, iż na ręce Jego Świątobliwości Sylwestra złożyłem w ostatnim czasie oświadczenie o przejściu na emeryturę, co na mocy postanowień bulli Dies annorum zwalnia mnie z prawa, a zarazem obowiązku uczestniczenia w obradach Konklawe. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż mój umiłowany wnuk - Jego Eminencja Wilhelm kardynał Orański pozostaje nieobecny i nie powróci do Rotrii w najbliższym czasie. Wobec powyższego ośmielam się zauważyć, że Kolegium Kardynalskie zebrało się w pełnym składzie i jeśli będzie to wolą Waszej Eminencji rozpoczęcie obrad można przyspieszyć.

Zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.
kard. A. Orański
EDIT:

[Obrazek: 2Kewb.png]


Congregatio Sanctae et Universalis Inquisitionis
kan. 65 § 2 CIC
Wasza Eminencjo,

bardzo miło widzieć Waszą Eminencję po dłuższej przerwie w Wiecznym Mieście! Dziękuję za przekazaną informację, jak również za powiadomienie o sytuacji Jego Eminencji Wilhelma Orańskiego. Kolegium Kardynalskie podjęło jednak decyzję, aby otwarcie obrad Konklawe rozpoczęło się w ustalonym wcześniej terminie, tj. dnia 12 lutego. 
Życzę Waszej Eminencji owocnego odpoczynku na emeryturze zasłużonej po bardzo owocnej dla Rotrii karierze, a także dużo zdrowia.
Zapewniam o swojej modlitwie w intencji Waszej Eminencji.

Cum debita reverentia,
Aurelio Lorenzo Carlo de Medici y Zep
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]

Missa Pro Eligendo Pontifice

[Obrazek: 2BEJc.jpg]

Późnym wieczorem w sobotę 9 lutego Roku Pańskiego MMXIX, w
wigilię Piątej Niedzieli po Epifanii, wszyscy wierni z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie uroczystości Pro Eligendo Pontifice, która miała się odbyć w Bazylice św. Jana na Lateranie. Punktualnie o godzinie 19 w kierunku ołtarza bazyliki kierowała się procesja, którą rozpoczynał krucyferariusz, niosący ulubiony krzyż Piusa III. Za nim kroczył turyferariusz z wonną kadzielnicą wypełnioną jerozolimskimi minerałami, następnie akolici, klerycy, prezbiterzy, kapelani, biskupi i arcybiskupi. Następnie ubrani w cappa magna, długie koronkowe komże - rokiety i białe rękawiczki, na których lśnią złote pierścienie, czcigodni Książęta Kościoła - Jego Eminencja Ksawery van Berden, Jego Eminencja Nicolo Dreder oraz Jego Eminencja Marcin Zagłoba. Na stopach adamaszkowe pantofle. Krocząc, błogosławią rotryjski lud. Na samym końcu procesji podążał Kardynał Kamerling i zarazem celebrans uroczystości - Aurelio Lorenzo Carlo de Medici y Zep. Na jego barkach spoczywał atłasowy, ciężki szkarłatny ornat, na głowie zaś wysoka mitra. Jego ręce podtrzymywało dwóch diakonów. Wkraczając do Bazyliki duchowni zajmują wyznaczone miejsca, a następnie rozpoczyna się Eucharystia, której przewodniczy Jego Arcykatolicka i Wielkoksiążęca Mość.
Jako Kyriał wykonywana była przez Chór Bazyliki Laterańskiej Msza Koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Po odśpiewaniu przez diakona fragmentu Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza, Jego Eminencja Kamerling wygłosił od tronu homilię, na którą czekali z niecierpliwością wszyscy wierni.Cytat:
[Obrazek: 2Qq1y.png]

Umiłowani w Chrystusie Bracia Kardynałowie
Drodzy Bracia i Siostry zebrani w Bazylice!

Przed nami kolejne Konklawe. Pierwsze, które zmieni tak wiele. Oto w bliskim, daj Boże, czasie, kiedy usłyszymy radosne słowa Habemus Patriarcham, Stolica Apostolska wejdzie w nową epokę. Zajdą historyczne zmiany. Na ulicach pojawią się samochody, lampy gazowe oświetlą chodniki, a na arenie politycznej zrodzą się nieznane dotąd problemy. Istotnie, wejdziemy w obcy nam świat, w którym potrzebujemy przewodnika. Tym przewodnikiem będzie nasz nowy Ojciec Święty, następca Sylwestra I. Ta osoba jest wśród nas, Kardynałów lub pozostałych duchownych. Dlatego pozwolę sobie, podobnie jak w wielu Mszach Pro Eligendo Pontifice, obrać jako główną oś tej homilii podstawowe pytanie - jakiego Patriarchy potrzebujemy? Jest to pytanie kluczowe, przede wszystkim dla nas, elektorów. Potrzebny nam przede wszystkim Patriarcha aktywny. Taki, który niemal codziennie znajdzie choćby chwilę, aby spełnić swoje obowiązki. Będzie stale zorientowany w sytuacji Państwa i Kościoła, będzie angażował się we wszelkie inicjatywy oraz organizował własne. Czy znalezienie takiego kandydata wydaje się niemożliwe? Nie! Nasz nowy Arcypasterz musi przede wszystkim chcieć być Patriarchą! Musi odczuwać z tego radość, satysfakcję, spełniać swoje ambicje, realizować się. To jest recepta na Ojca Świętego, który nie będzie nas zawodził swoją nieobecnością, brakiem inicjatywy. Należy jednak uważać, aby Patriarcha nie był jedynie pełen młodzieńczego zapału. Ów zapał musi iść w parze z doświadczeniem. Należy, aby nasz nowy Ojciec Święty był sprawdzony jako pasterz mniejszych społeczności wiernych, wykonawca powierzonych mu zadań. Musimy też mieć na uwadze, aby miał on w Rotrii na tyle długi staż, żeby znł; już niełatwą do pojęcia specyfikę Kościoła. Powinien być to ktoś, kto wspinając się po szczeblach duchownej kariery, uczył się od bardziej doświadczonych, a jednocześnie nabywał doświadczenie, którego nie da się zdobyć opierając się jedynie na seminaryjnej edukacji. Ktoś, o kim można rzec, że Rotrii spróbował zewsząd. 

Idzie nowe, Umiłowani Bracia, idzie nowa epoka, nowe wyzwania i nowe idee. Potrzebujemy kogoś świeżego, z nowym spojrzeniem na pewne kwestie, kogoś, kto nie tylko jest do Rotrii przyzwyczajony, ale czerpie codzienną drobną radość z działalności w niej i potrafi się tą radością dzielić. Mówiąc o świeżości nie mam na myśli niedoświadczenia, lecz młodzieńczą kreatywność, ciekawość i zapał. 
Spośród tych, którzy wykazują ku temu niezbędne cnoty, już niebawem Duch Święty wyłoni jednego, aby zasiadł na Złotym Tronie, przywdział Triregnum na swe skronie i obrał we władanie Kościół Święty i Państwo Kościelne Rotria, jako namiestnik Chrystusa w Mikroświecie.

Was, Bracia Kardynałowie, proszę o wytężenie Waszej niezaprzeczalnej mądrości. Wykorzystajmy te ostatnie dni na dogłębne przemyślenie. Sami zadajmy sobie w duchu pytanie - jakiego Patriarchy potrzebujemy? Gdy już nakreśli się nam ten wzór, spróbujmy go dopasować do odpowiedniego kandydata. W tej kolejności, a nigdy odwrotnie! Głosujmy kierowani szczerą troską o losy Bożej Owczarni, nie zaś preferencjami personalnymi. Módlmy się też o to, abyśmy stali się na ten czas jedynie narzędziami w rękach Stwórcy, którego mądrość przecież nieskończenie przekracza naszą. On dużo lepiej wie, który z nas duchownych godzien, a nawet winien jest zasiąść na Tronie Pawłowym. 

Tych z Was, Umiłowani Bracia, którzy pozostaniecie na zewnątrz Kaplicy Sykstyńskiej, proszę o głęboką modlitwę. Proście o światło Ducha Świętego dla nas, Elektorów, abyście już niebawem mogli cieszyć się najlepszym Pasterzem. Proszę Was również o cierpliwość. Wybór Ojca Świętego to priorytet nad priorytetami, sprawa najwyższej wagi, kwestia Boska. Pamiętajcie, że Kolegium Kardynalskiemu najbardziej zależy, aby obrało godnego następcę Sylwestra I. 

Amen. Po homilii Jego Eminencja kontynuował celebrację.


[Obrazek: 2BEML.jpg]


Na zakończenie uroczystości Kardynał Kamerling pobłogosławił pozostałych kardynałów i wiernych. Następnie elektorzy udali się do zakrystii, aby zostać przebrani w stroje chórowe.
Stron: 1 2 3