Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Sanatio et Melorio
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: piusleon.png]

I U S   L E O  PP. I

PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE, SUCCESSOR PRINCIPIS APOSTOLORUM, 
SUMMUS PONTIFEX ECCLESIAE UNIVERSALIS, PRINCEPS SUI IURIS CIVITATIS ROTRIAE, SERVUS SERVORUM DEI etc.

BULLA 

Sanatio et Melorio


Kuria Rotryjska od wielu wieków stanowi prawą rękę Biskupa Powszechnego w zakresie władzy wykonawczej. To kurialiści wspomagają Ojca Świętego w rozwiązywaniu codziennych problemów i często to właśnie oni podejmują kluczowe decyzje odnośnie Państwa Kościelnego. Jednakże w myśl zasady Sanatio et Melorio, a więc Odnowić i ulepszyć, pragniemy dokonać reformy Kurii Rotryjskiej i przywrócenia jej kluczowego znaczenia w życiu Stolicy Apostolskiej.  Codziennie Patriarcha Rotrii zmaga się z wieloma problemami dotyczącymi Kościoła Powszechnego oraz Państwa Kościelnego, więc liczymy, że Odnowiona i ulepszona Kuria Rotryjska pomoże nam usprawnić codzienną administrację.

Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie Sekretarza Stanu oraz liczne tradycje związane z tym urzędem, postanawiamy, że od dnia dzisiejszego Sekretarz Stanu będzie stał na czele Kurii Rotryjskiej. Ponadto od dnia dzisiejszego Sekretarz Stanu będzie odpowiedzialny - oprócz spraw związanych z polityką zagraniczną - za sprawy wewnętrzne i administracyjne Stolicy Apostolskiej.  Sekretarz Stanu będzie odpowiedzialny za kierunek polityki Kurii Rotryjskiej oraz za nadzór Prefektów podległych mu Kongregacji.

Podległą Sekretarzowi Stanu kongregacją będzie Kongregacja ds. Kościoła i Duchowieństwa. Zadaniem Prefekta stojącego na czele tej Kongregacji będzie nadzór nad sprawami związanymi z Kościołem Świętym, kościołami partykularnymi rozsianymi na obszarze Mikroświat oraz sprawowanie nadzoru nad duchownymi pełniącymi posługę duszpasterską. W przyszłości, gdyby zaistniała konieczność podjęcia dialogu ekumenicznego, Kongregacja ds. Kościoła i Duchowieństwa będzie odpowiedzialna za dialog ekumeniczny.

Drugą Kongregacją, która wejdzie w skład Kurii Rotryjskiej będzie Kongregacja ds. Dyscypliny. Głównym zadaniem Prefekta stojącego na czele tejże Kongregacji będzie nadzór nad poprawnością fabularyzacji na obszarze Państwa Kościelnego oraz dbanie, aby wszelakie wydarzenia były przeprowadzone w duchu reform klimatycznych Soboru Laterańskiego VII. Prefekt tej Kongregacji będzie również inicjował działania fabularne, aby codzienność rotryjską uczynić ciekawszą i ściśle związaną z przyjętą fabularyzacją z przełomu XIX i XX wieku.

Wierzymy, że nowy kształt Kurii Rotryjskiej sprosta naszym i Waszym wymaganiom. Mamy nadzieję, że dzięki nowemu podziałowi wewnątrz Kurii odzyska ona dawny blask i chwałę oraz odciąży Patriarchę Rotrii z codziennych obowiązków.

Bullą niniejszą znosimy wszystkie poprzednie dokumenty związane z Kurią Rotryjską i nadajemy jej moc prawną w momencie publikacji. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.Datum Rotria, apud S. Paulum, die XX, mensis Februarii, anno Domini MMXIX.


/-/ Sanctitas Vestra Pius Leo I,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.

[Obrazek: 29yh3t4.jpg]