Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Brewe ws. Kurii Rotryjskiej
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]
PIUS LEO·PP·I

ad perpetuam rei memoriam

Bullą Sanatio et Melorio ustanowiliśmy nowy kształt Kurii. Utworzyliśmy dwie nowe Kongregacje, które - jak liczymy - podarują Kurii Rotryjskiej nowe życie i stanie się ona kluczowym dla Stolicy Apostolskiej organem władzy. Przeto niniejszym, postanawiamy, aby urząd Sekretarza Stanu w dalszym ciągu sprawował Wielebny Ksiądz Pio Maria Facibeni, któremu urząd Sekretarza Stanu powierzyliśmy na początku naszego pontyfikatu. W codziennych obowiązkach Sekretarza Stanu będzie wspierał Prosekretarz Stanu, którym w dniu dzisiejszym mianujemy Czcigodnego Brata Michelangela Piccolominiego. Na czele Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa będzie stał Prefekt tejże Kongregacji, którym czynimy Jego Eminencję Marcina kardynała Zagłobę, z kolei zarząd nad Kongregacją ds. Dyscypliny sprawował będzie Jego Eminencja Aureliusz kardynał Medyceusz-Zepp. Żywimy głęboką nadzieję, że Sekretarz Stanu wraz z podległymi mu kurialistami wzorowo poradzi sobie z czekającymi na nich zadaniami.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXI, mensis Februarii, anno Domini MMXIX, Pontificatus Nostri primo.


 [Obrazek: 29yh3t4.jpg]

(-) Pius Leo PP. I