Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Consistorium VIII IV MMXIX
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]
PIUS LEO·PP·I

ad perpetuam rei memoriamDostrzegając ogromne oddanie Stolicy Apostolskiej, włożony wysiłek w budowanie Jej aktywności oraz oddanie i wierną służbę Złotemu Tronowi, postanowiliśmy władzą naszą apostolską wynieść Umiłowanego Brata Andreama von Salzę do godności Kardynała Świętego Kościoła Rotryjskiego. W dniu dzisiejszym chcemy, w obecności Czcigodnego Kolegium Kardynalskiego, włożyć na głowę Czcigodnego Elekta kardynalskie galero - symbol należy Księciu Kościoła, aby w sposób uroczysty potwierdzić godność nadaną Jego Eminencji. Gdy zaś ceremonia kreacji kardynalskiej dobiegnie końca, zobowiązujemy członków Kolegium Kardynalskiego do pozostania w Apostolskim Mieście, gdzie będziemy kontynuować konsystorz za zamkniętymi drzwiami i omówimy bieżące sprawy Stolicy Apostolskiej.


Bracia! Oto wynieśliśmy Czcigodnego Andreama von Salzę do godności księcia Kościoła.
 Do tronu w sali spotkań Kolegium Kardynalskiego, w Pałacu Laterańskim, podchodzi Kardynał Elekt, kłania się Patriarsze ubranemu w strój chórowy i klęka przed nim. Patriarcha zwraca się do zgromadzonych
Czy chcesz, Andreamie, przyjąć brzemię bycia księciem Kościoła oraz gdy nasz czas przyjdzie, wybrania naszego godnego następcy?
Chcę
Nakładamy kapelusz kardynalski.
Po nałożeniu galero w sali da się usłyszeć okrzyki radości. Po chwili uniesienia, Kardynał Dziekan czyta wszystkie dokumenty dotyczące kreacji, jednocześnie dając je nowemu kardynałowi.
Cytat:
[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]

PIUS LEO·PP·I
PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE


LITTERAE APOSTOLICAE 
MOTU PROPRIO DATAE


ORA ET LABORAEIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:

Venerabili Fratri Nostro
Andrevm von Salza


Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1.  Nadać Ci godność Kardynała Diakona Świętego Kościoła Rotryjskiego.
§ 2. Nadajemy Ci pełnię przywilejów wynikających z tego tytułu.
§ 3. Nadajemy Ci tytuł honorowy diakona kościoła Świętego Jana Chrzciciela, pozostałym nakazując by tytułowali Cię Jego Eminencją.
§ 4. Zezwalamy Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnemu kardynałowi diakonowi i zobowiązujemy Cię do przyjęcia kapelusza kardynalskiego, na specjalnym konsystorzu, w terminie do 7 dni od publikacji niniejszego dekretu 
§ 5.  Nadać moc prawną niniejszemu dekretowi  w momencie publikacji w Acta Apostolicae Sedis.


Datum Rotria, spud S. Paulum, die IV, mensis Martii, anno Domini MMXIX, Pontificatus Nostri primo.


[Obrazek: 29yh3t4.jpg]
/-/ Sanctitas Vestra Pius Leo
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc
 Ceremonia dobiega końca, a kardynałowie oraz Patriarcha udają się na wieczerzę.

 Serdeczne gratulacje Wasza Eminencjo!
Serdeczne gratulacje Eminencjo! Niech Pan Bóg prowadzi
Wszystkim bardzo dziękuję
Stron: 1 2