Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Saeculorum novus nascitur ordo
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: piusleon.png]

I U S   L E O  PP. I

PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE, SUCCESSOR PRINCIPIS APOSTOLORUM, 
SUMMUS PONTIFEX ECCLESIAE UNIVERSALIS, PRINCEPS SUI IURIS CIVITATIS ROTRIAE, SERVUS SERVORUM DEI etc.

BULLA 

Saeculorum novus nascitur ordo


Umiłowana społeczności, która od wielu lat tworzy Państwo Kościelne Rotria - dzisiaj nadszedł ten dzień, aby wykonać kolejny krok, ku nowej epoce Stolicy Apostolskiej. Bowiem, w dniu dzisiejszym znosimy istniejący dotychczas system odznaczeń, który zawierał różnego rodzaju ordery i medale, uznając je za nieobowiązujące i wprowadzamy nowy system, który jak wierzymy - również sprawdzi się bardzo dobrze.

Jednocześnie postanawiamy, aby osoby, które otrzymały odznaczenia starego typu, nadal mogły się nimi posługiwać dożywotnio

Nowe odznaczenia i ich wzory graficzne zawiera załącznik do niniejszej bulli.
Datum Rotria, apud S. Paulum, die IV, mensis Maius, anno Domini MMXIX./-/ Sanctitas Vestra Pius Leo I,

Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,

Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.


[Obrazek: 29yh3t4.jpg]Załącznik:

Cytat:
DYSTYNKTORIA


[Obrazek: 2Tt3W.png][Obrazek: 2Tt3V.png][Obrazek: 2Tt21.png][Obrazek: 2Tt22.png]
1. Dystynktoria orańskie
2. Dystynktoria toskańskie
3. Dystynktoria Korony i Litwy
4. Dystynktoria suderlandzkie
Nadawane duchownym, którzy pełnią swe obowiązki w danej placówce Kościoła Rotryjskiego

GWIAZDY

MEDALE

[Obrazek: 2Tt3X.png][Obrazek: 2Tt3Z.png][Obrazek: 2Tt3Y.png]
1. Brązowe Serce
2. Srebrne Serce
3. Złote Serce
Nadawany za znaczącą aktywność na forum Państwa Kościelnego Rotria

[Obrazek: 2Tt1X.png][Obrazek: 2Tt1Y.png][Obrazek: 2Tt1Z.png]
1. Brązowy Medal Świętej Cecylii
2. Srebrny Medal Świętej Cecylii
3. Złoty Medal Świętej Cecylii
Nadawany za zasługi włożone w promocję sztuki muzycznej

[Obrazek: 2Tt2F.png][Obrazek: 2Tt2H.png][Obrazek: 2Tt2G.png]
1. Brązowy Medal Świętego Grzegorza
2. Srebrny Medal Świętego Grzegorza
3. Złoty Medal Świętego Grzegorza
Nadawany za zasługi włożone w promocję sztuki literackiej

[Obrazek: 2Tt3w.png][Obrazek: 2Tt3x.png][Obrazek: 2Tt3u.png]
1. Brązowy Medal Palm Akademickich
2. Srebrny Medal Palm Akademickich
3. Złoty Medal Palm Akademickich
Nadawany za zasługi włożone w naukę

[Obrazek: 2Tt32.png][Obrazek: 2Tt31.png][Obrazek: 2Tt2Z.png]
1. Brązowy Medal Świętego Łukasza
2. Srebrny Medal Świętego Łukasza
3. Złoty Medal Świętego Łukasza
Nadawany za zasługi dla sztuki malarskiej i graficznej

[Obrazek: 2Tt2Y.png][Obrazek: 2Tt2X.png][Obrazek: 2Tt2W.png]
1. Brązowy Medal Świętego Huberta
2. Srebrny Medal Świętego Huberta
3. Złoty Medal Świętego Huberta
Nadawany za wybitne osiągnięcia sportowe

[Obrazek: 2Tt24.png][Obrazek: 2Tt2A.png][Obrazek: 2Tt23.png]
1. Brązowy Medal Dobroczynności
2. Srebrny Medal Dobroczynności
3. Złoty Medal Dobroczynności
Nadawany za niesienie pomocy młodym mieszkańcom

[Obrazek: 2Tt3b.png][Obrazek: 2Tt3d.png]
1. Medal Krwi
2. Medal Krwi z wyróżnieniem
Nadawany za poniesione rany w bitwach na rzecz Rotrii

[Obrazek: 2Tt3F.png]
1. Medal Szczodrobliwości
Nadawany za składki wniesione na opłacenie serwera Rotrii

[Obrazek: 2Tt2B.png][Obrazek: 2Tt2z.png][Obrazek: 2Tt2C.png][Obrazek: 2Tt2D.png][Obrazek: 2Tt2E.png]
1. Medal Formicidae - z Brązową Gwiazdą
2. Medal Formicidae - ze Srebrną Gwiazdą
3. Medal Formicidae - ze Złotą Gwiazdą
4. Medal Formicidae - z Brązową Palmą
5. Medal Formicidae - ze Srebrną Palmą
Nadawany za wypełnianie powierzonych zobowiązań

[Obrazek: 2Tt3y.png]
1. Medal Pielgrzyma do Patrymonium Świętego Pawła
Nadawany, według uznania Patriarchy, pątnikom odbywającym pielgrzymkę do Państwa Kościelnego Rotria

KRZYŻE

[Obrazek: 2Tt3D.png][Obrazek: 2Tt3C.png][Obrazek: 2Tt3B.png][Obrazek: 2Tt3A.png][Obrazek: 2Tt3z.png]
1. Krzyż Pogromcy - pięciokrotnie
2. Krzyż Pogromcy - czterokrotnie
3. Krzyż Pogromcy - trzykrotnie
4. Krzyż Pogromcy - dwukrotnie
5. Krzyż Pogromcy
Nadawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wojskowości. Najwyższe odznaczenie wojskowe

[Obrazek: 2Tt3L.png][Obrazek: 2Tt3M.png][Obrazek: 2Tt3N.png][Obrazek: 2Tt3Q.png][Obrazek: 2Tt3R.png]
1. Srebrny Krzyż Wojenny
2. Złoty Krzyż Wojenny
3. Krzyż Kawalerski Wojenny
4. Krzyż Komandorski Wojenny
5. Krzyż Wielki Wojenny
Nadawany za bohaterstwo i odwagę w boju

[Obrazek: 2Tt3U.png][Obrazek: 2Tt3T.png][Obrazek: 2Tt3S.png]
1. Brązowy Krzyż Zasługi
2. Srebrny Krzyż Zasługi
3. Złoty Krzyż Zasługi
Nadawany za długoletnią nienaganną służbę w armii


[Obrazek: 2Tt2V.png][Obrazek: 2Tt2U.png][Obrazek: 2Tt2T.png]
1. Brązowy Krzyż Gwiaździsty
2. Srebrny Krzyż Gwiaździsty
3. Złoty Krzyż Gwiaździsty
Nadawany za sukcesy dowódcze

[Obrazek: 2Tt3J.png][Obrazek: 2Tt3K.png][Obrazek: 2Tt3H.png]
1. Brązowy Krzyż Walecznych
2. Srebrny Krzyż Walecznych
3. Złoty Krzyż Walecznych
Nadawany osobom cywilnym za czyny waleczności podczas wojny

ORDERY

[Obrazek: 2TBkz.png]
1. Order Najwyższy Świętego Zwiastowania
Nadawany najwybitniejszym mieszkańcom Państwa Kościelnego za bohaterstwo, wybitne osiągnięcia, działania dotyczące obrony i wolności, promowanie wiary rotryjskiej oraz długoletnią, wierną służbę Patriarchom.
Wnieść o jego nadanie może tylko Kapituła, złożona z Oficjałów Orderu (wszystkich odznaczonych), na czele których stoi Wielki Mistrz Orderu - najwcześniej uhonorowany Oficjał.


1. Order Bożego Grobu - Rycerz
2. Order Bożego Grobu - Komandor
3. Order Bożego Grobu - Kawaler

1. Arcychrześcijański Order Sykstusa III - Komandor
2. Arcychrześcijański Order Sykstusa III -  Kawaler Wielkiej Kollany

1. Order Cnót Rycerskich - Order Cnót Rycerskich
2. Order Cnót Rycerskich - Złoty Order Cnót Rycerskich
3. Order Cnót Rycerskich - Wielka Wstęga Orderu Cnót Rycerskich

1. Order Maryi Matki Kościoła - Rycerz II Klasy
2. Order Maryi Matki Kościoła - Rycerz I Klasy
3. Order Maryi Matki Kościoła - Wielki Rycerz

1. Order Ducha Świętego - Komandor
2. Order Ducha Świętego - Kawaler Wielkiej Kollany

1. Order Apostolski Aleksandra III - Kawaler
2. Order Apostolski Aleksandra III - Komandor
3. Order Apostolski Aleksandra III - Wielki Oficer
4. Order Apostolski Aleksandra III - Kawaler Krzyża Wielkiego

1. Order Świętego Andrzeja

1. Order Świętego Michała Archanioła

[Obrazek: 2Tt3c.png]
1. Order Szlachetnych Dam
Order kobiecy, nadawany wyłącznie kobietom: mieszkankom Państwa Kościelnego Rotria - za zasługi włożone w rozwój państwa; cudzoziemkom - za zasługi włożone w promowanie państwa


[Obrazek: 2Tt3r.png][Obrazek: 2Tt3s.png][Obrazek: 2Tt3q.png][Obrazek: 2Tt3v.png]
1. Order Tiary - Wielki Oficer
2. Order Tiary - Komandor
3. Order Tiary - Oficer
4. Order Tiary - Kawaler
Nadawany za 3-, 4-, 6-, 8-letnią działalność w Państwie Kościelnym Rotria

[Obrazek: 2Tt3e.png][Obrazek: 2Tt3f.png][Obrazek: 2Tt3g.png]
1. Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Komandor
2. Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Oficer
3. Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler
Nadawany głowom państw, dyplomatom i obywatelom państw obcych za wybitne zasługi względem Rotrii i Patriarchy. Może być nadany dopiero podczas odbycia co najmniej trzeciej oficjalnej wizyty honorowanego w Państwie Kościelnym

ODZNACZENIA HONOROWE

[Obrazek: 2Tt1V.png]
1. Benemerenti
Nadawany rodzinom, rodom i dynastiom za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła Rotryjskiego (otrzymuje je głowa rodziny/rodu/dynastii)

[Obrazek: 2Tt3G.png]
1. Signum Laudis
Nadawany za działania godne patriarszej pochwały
[/align]