Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Sede Vacante XIV VI MMXIX
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Cytat:
[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]

Umiłowani Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, tj. dnia czternastego miesiąca czerwca, Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiętnastego, u kresu pontyfikatu Jego Świątobliwości Piusa Leona I, Ojca Królów i Książąt, Sługi Sług Bożych etc. etc. etc., którego prawem i tradycją przewidziany czas posługi Najwyższego Kapłana dobiega dziś końca, na mocy powierzonej mi przezeń władzy, obwieszczam opróżnienie Tronu Patriarszego z godziną 22.00, co skutkuje wprowadzeniem okresu sediswakancji w Państwie Kościelnym Rotria i Kościele Świętym.

Z chwilą nastania okresu sediswakancji nakazuję wszystkim Braciom kardynałom, aby niezależnie od miejsca w którym się znajdują i posługi jaką pełnią, przybyli do Wiecznego Miasta celem spełnienia nadrzędnego obowiązku wyboru następcy Świętego Pawła, do którego zostali powołani.

Nakazuję zarazem by o godzinie 22.30 zamknięto i opieczętowano apartamenty patriarsze Pałacu Apostolskiego, a także aby zamknięto bramę prowadzącą do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, gdzie zgromadzić się mają kardynałowie celem obrania nowego Biskupa Powszechnego.

Ogłaszam zarazem, iż moment zamknięcia bram spiżowych dla kardynałów w celu odbycia konklawe odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca o godzinie 21.00. Proszę aby Bracia Kardynałowie do tego czasu potwierdzili w tym miejscu swoje przybycie i gotowość do uczestnictwa w obradach Świętego Kolegium.Fiat!


(-) Aurelius Laurentius Carolus de Medici et Zep

Camerarius Sanctae Rotriae Ecclesiae
[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]


[Obrazek: 2ebd21c182466fcd230f88bf629f0db0.jpg]

Zamknięcie apartamentów patriarszych


Równo o godzinie 22:30 pod Pałac Apostolski przybył w swej karocy kardynał kamerling Aureliusz Wawrzyniec Karol z Medyceuszów i Zepów. Przed ogromną bramą stał już Szambelan Patriarszy, który przekazał Kamerlingowi pieczęć patriarszą. Eminencja Aureliusz przyjął ją, a następnie wszedł do patriarszych apartamentów i przeszedł wzdłuż korytarzy, przewiązując czerwoną wstęgą ze znakiem sede vacante najważniejsze pomieszczenia: wyższą bramę prowadzącą do spiralnych schodów w lodży, drewniane drzwi prowadzące z komnaty św. Ambrożego do biur sekretarzy, duże drewniane drzwi na wschód w komnacie św. Ambrożego, drzwi prowadzące z Sali Klementyńskej do prywatnej biblioteki, małe drzwi prowadzące z Sali Klementyńskiej na korytarz. Następnie czerwoną wstęgą przewiązał drzwi wejściowe do Pałacu Apostolskiego i odlał na wstędze pieczęć. Pracę swą zakończył niedługo po północy.


[Obrazek: The-clock-at-St-Peter-s.jpg]

[Obrazek: 94e0e-sealingofsistinechapelforconclave.jpg]

Po zamknięciu apartamentów trzykrotnie zabił dzwon umieszczony w Bazylice Laterańskiej. Oznaczało to, że Gwardia Apostolska zakończyła swoją straż. Do stojących strażników podszedł Gonfaloniere i oznajmił im donośnym głosem: "Pontyfikat Przewielebnego Piusa Leona I zakończony". Gwardziści zasalutowali, a następnie zamknęli bramę prowadzącą do Bazyliki św. Jana na Lateranie.Chwilę później Kolegium Kardynalskie ostatecznie przełamało pieczęć Patriarchy Piusa Leona I, zakańczając tym samym oficjalnie jego pontyfikat.

Pragnę jednocześnie powiadomić, że termin i godzina Mszy Pro Eligendo Pontifice zostanie podany najszybciej, jak to możliwe.

Ja, Wilhelm Jan kardynał Oranje-Nassau, potwierdzam niniejszym swoje przybycie do Stolicy Apostolskiej i gotowość wzięcia udziału w obradach Świętego Kolegium.
Ja, Aurelisz Wawrzyniec Karol kardynał de Medici y Zep potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium.
Ja, Mikołaj kardynał Dreder potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium.
Ja, Andrea kardynał von Salza potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]

Missa Pro Eligendo Pontifice 

[Obrazek: 2BEJc.jpg]

Późnym wieczorem w niedzielę 16 czerwca Roku Pańskiego MMXIX, w
wigilię Pierwszą Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wszyscy wierni z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie uroczystości Pro Eligendo Pontifice, która miała się odbyć w Bazylice św. Jana na Lateranie. Punktualnie o godzinie 19 w kierunku ołtarza bazyliki kierowała się procesja, którą rozpoczynał krucyferariusz, niosący ulubiony krzyż Piusa III. Za nim kroczył turyferariusz z wonną kadzielnicą wypełnioną jerozolimskimi minerałami, następnie akolici, klerycy, prezbiterzy, kapelani, biskupi i arcybiskupi. Następnie ubrani w cappa magna, długie koronkowe komże - rokiety i białe rękawiczki, na których lśnią złote pierścienie, czcigodni Książęta Kościoła, Kardynałowie elektorzy - Jego Eminencja Wilhelm van Oranje-Nassau, Jego Eminencja Nicolo Dreder oraz Jego Eminencja Andream von Salza. Na stopach adamaszkowe pantofle. Krocząc, błogosławią rotryjski lud. Na samym końcu procesji podążał Kardynał Kamerling i zarazem celebrans uroczystości - Aurelio Lorenzo Carlo de Medici y Zep. Na jego barkach spoczywał atłasowy, ciężki szkarłatny ornat, na głowie zaś wysoka mitra. Jego ręce podtrzymywało dwóch diakonów. Wkraczając do Bazyliki duchowni zajmują wyznaczone miejsca, a następnie rozpoczyna się Eucharystia, której przewodniczy Jego Arcykatolicka i Wielkoksiążęca Mość.
Jako Kyriał wykonywana była przez Chór Bazyliki Laterańskiej Msza Koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Po odśpiewaniu przez subdiakona lekcji, Jego Eminencja Kamerling wygłosił od tronu homilię, na którą czekali z niecierpliwością wszyscy wierni.Cytat:
[Obrazek: 2Qq1y.png]

Umiłowani w Chrystusie Bracia Kardynałowie
Drodzy Bracia i Siostry zebrani w Bazylice!

Cztery miesiące udanego pontyfikatu Piusa Leona I za nami. Minął pierwszy "posoborowy" pontyfikat skrócony o dwa miesiące. Widzimy dziś skutki, jakie przyniosła dla nas ta zmiana. Ojciec Święty, niejako ponaglany upływem czasu, może całe swe siły i zdolności skondensować, aby poniekąd "uderzyć" w Rotrię swoimi pomysłami. 
Dziś stajemy przed obowiązkiem i honorem wyboru kolejnego Ojca Świętego, który "uderzy" w Rotrię swoimi własnymi koncepcjami. Podobnie jak przed każdym konklawe, zadajemy sobie wszyscy razem to samo pytanie - jakiego Patriarchy potrzebujemy? 

Tym razem realia się zmieniły. Potrzebujemy nie tylko Patriarchy, który ma koncepcje, który jest świeży i pełen zapału. Potrzebujemy kogoś, kto umie działać szybko, kto umie się sprężać. Taką osobą może być tylko Rotryjczyk, który jest profesjonalistą, "zna rynek", ludzi, już ma w głowie dziesiątki pomysłów.
To musi być ktoś, kto dał się już w przeszłości poznać jako osoba działająca sprawnie, energicznie, zawsze będąca do dyspozycji, zawsze informująca o nieobecnościach, poważnie traktująca swoje obowiązki, mająca głęboko sięgające doświadczenie. 

Każdy z nas ma teraz przed oczami swojego faworyta, a może kilku faworytów. Jednak w konklawe nie chodzi o to, aby zwyciężyła konkretna osoba. W konklawe chodzi o to, aby wybrany Patriarcha pozwolił zwyciężyć samej Rotrii. Módlmy się o to, aby dobry Bóg dał nam, Elektorom, światło Ducha Świętego, którego Zesłanie obchodziliśmy przed tygodniem. Niech biały dym i uroczyste Habemus Patriarcham obwieszczą nam nie tyle zwycięstwo człowieka, co zwycięstwo Kościoła, jako Mistycznego Ciała Chrystusa. 

Amen. Po homilii Jego Eminencja kontynuował celebrację.


[Obrazek: 2BEML.jpg]


Na zakończenie uroczystości Kardynał Kamerling pobłogosławił pozostałych kardynałów i wiernych. Następnie elektorzy udali się do zakrystii, aby zostać przebrani w stroje chórowe.
Po wspólnym nabożeństwie do św. Michała Archanioła kardynałowie uformowali procesję, na końcu której podążał Kardynał Dziekan, z nałożoną na strój chórowy szeroką stułą. Otwierał ją zaś krucyferariusz z ozdobnym krzyżem. Chór śpiewał Litanię do Wszystkich Świętych, a procesja zmierzała do Kaplicy Sykstyńskiej.


Gdy procesja dotarła na miejsce, odśpiewano hymn Veni Creator Spiritus. Następnie kardynałowie zajęli swoje miejsca na tronach z baldachimami, zaś Jego Eminencja Wilhelm van Oranje-Nassau, dziekan Kolegium Kardynalskiego, przemówił:


Cytat:
[Obrazek: 2TotE.png]


Umiłowani w Chrystusie Bracia Kardynałowie!

Za moment złożymy przysięgę, której wymaga od nas Konstytucja Apostolska o Konklawe Jego Świątobliwości Piusa VI. Jej złamanie grozi najwyższymi sankcjami kościelnymi. Gdy ostatni z nas zaprzysięgnie, ogłosimy zamknięcie drzwi Kaplicy Sykstyńskiej. Od tego momentu obowiązuje członków Kolegium całkowity zakaz kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Wyjątek dotyczy Dziekana Kolegium w sprawach elekcji patriarszej, a także Kamerlinga w sprawach niecierpiącego zwłoki zarządu Państwem. Po wyborze XXX Biskupa Rotrii ogłoszone zostanie uroczyste Habemus Patriarcham. 

Powstańcie, by złożyć przysięgę.

My, wszyscy i poszczególni Kardynałowie Elektorzy, obecni przy tym wyborze Patriarchy przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy dotyczące wyboru Biskupa Rotryjskiego zawarte w prawie i Tradycji. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rotryjskim, dołoży starań, by wiernie wypełniać najwyższy urząd Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej. Przede wszystkim przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rotryjskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego Patriarchy, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego Patriarchy; nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rotryjskiego. Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek utrwalania odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Kościelnego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły Patriarcha zdecyduje zastosować
.


Wilhelm van Oranje-Nassau
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

Jego Eminencja Wilhelm Orański podszedł następnie do zdobionego Ewangeliarza, położył na nim rękę i przyrzekł:Et Ego, Wilhelmus cardinalis Auriaco-Nassovia, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.Po złożeniu przysięgi Jego Eminencja Dziekan zasiadł na tronie w centralnej nawie Kaplicy i oczekiwał przyrzeczenia od pozostałych Elektorów.
Et Ego, Aurelius Laurentinus Carolus Cardinalis de Medici y Zep, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.
Stron: 1 2