Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Inwestytura arcybiskupia Jego Ekscelencji Michelangela Piccolominiego
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Inwestytura arcybiskupia 
Jego Ekscelencji Michelangela Piccolominiego
XXV VI MMIX A. D.
[Obrazek: 2UZRD.jpg]
W to wielkie święto, do Bazyliki Laterańskiej podąża procesja. Prowadzi ją turyfer, a za nim idzie krzyż w asyście dwóch akolitów, potem Gwardia Apostolska, służba liturgiczna, niższe duchowieństwo, obecni na ceremonii biskupi i kardynałowie, Arcybiskup Elekt, a na końcu Patriarcha Klemens IV w lektyce, ubrany w strój pontyfikalny oraz triregnum. Procesja zmierza do ołtarza, gdzie Patriarcha zasiada na złotym tronie. Podchodzi tam Arcybiskup Elekt w asyście Wikariusza Generalnego.
Najjaśniejszy Panie, Kościół Rotryjski prosi Cię, abyś tego biskupa Piccolominiego wyniósł do godności arcybiskupiej poprzez nałożenie paliusza.
Czy macie nominację?
Mamy.
Odczytajcie.
[Obrazek: leon%20iii.png]


C L E M E N S·PP·IV

PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE
LITTERAE APOSTOLICAE 
MOTU PROPRIO DATAE
PASCE OVES MEAS
EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:
Venerabili Fratri Nostro

Michaelangelum Piccolomini 

Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy decyzji naszej, zostałeś Synu wyniesiony do godności arcypasterskiej, jaką jest urząd Prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczyniliśmy Cię bowiem Arcybiskupem Gniezna. Potwierdzamy naszą decyzję, a tymże Motu Proprio wynosimy Cię do godności arcybiskupiej, nakazując Ci odbyć inwestyturę i używać odtąd arcybiskupiego blasonu. Zezwalamy Ci na korzystanie ze wszystkich przywilejów, które z tej władzy wynikają, jak również obarczamy Cię pełnią jej obowiązków.
Z serca Tobie na tę służbę błogosławimy.
Datum Rotria, spud S. Paulum, die XXV, mensis Iunii, anno Domini MMXIX, pontificatus Nostri primo.
[Obrazek: 2URhV.png]
[Obrazek: 2UVzn.png]
Bracie Michelangelo, skoro zostałeś nominowany przez Kościół na godność arcybiskupa, wspominając czas, kiedy zostałeś ozdobiony pierścieniem, mitrą i pastorałem biskupim, odnów przysięgę, którą wówczas złożyłeś.
Arcybiskup Elekt przyklęka przez Patriarchą i odnawia swoją przysięgę. 
Ja, Michelangelo Piccolomini, przysięgam tobie, Najjaśniejszy Panie posłuszeństwo oraz miłość, być zawsze w łączności z Tobą, Biskupem Rotrii oraz zawsze do tej łączności prowadzić wszystkich, których mi powierzasz.
Do Patriarchy podchodzi ministrant z tacką, na której znajduję się paliusz. Patriarcha bierze go do rąk i nakłada Arcybiskupowi Elektowi, mówiąc: 
Stron: 1 2