Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Stat crux dum volvitur orbis
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: leon%20iii.png]

C L E M E N S·PP· IV

PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE, SUCCESSOR PRINCIPIS APOSTOLORUM, 
SUMMUS PONTIFEX ECCLESIAE UNIVERSALIS, PRINCEPS SUI IURIS CIVITATIS ROTRIAE, SERVUS SERVORUM DEI etc.


Krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia. Lecz aby zbliżyć się do krzyża, należy porzucić to, co światowe, a oddać się całkowicie Panu. Przeto przychylając się do prośby Umiłowanego Księdza Ludwika Orańskiego, postanawiamy erygować Pustelnię św. Efrema Syryjczyka, którą wyłączamy spod władzy biskupów diecezjalnych i nadajemy jej prawa autonomicznego zgromadzenia zakonnego. Władzę nad pustelnią obejmie zaś Jego Eminencja Mikołaj Dreder, który dla żyjących w niej pustelników stanowił będzie przełożonego.

Zobowiązujemy też Księdza Ludwika Orańskiego, aby przedstawił nam i swemu przełożonemu statut oraz regułę, które po akceptacji władz kościelnych zamieścimy w Acta Apostolicae Sedis.
Ponadto zezwalamy Wielebnemu Księdzu, aby przyjął pustelniczy styl życia, obrał inne od chrzcielnego imię, którym będzie posługiwał się odtąd na znak porzucenia spraw świata. Nowe swe imię niech objawi światu podczas modlitw w pustelni.
Niech Pustelnia będzie odtąd miejscem wyciszenia, modlitwy, kontemplacji i pobożnej pracy. 

Głęboko poruszeni tak wspaniałą inicjatywą, jaką stanowi utworzenie Pustelni, z serca błogosławimy temu dziełu i Księdzu Orańskiemu, który z natchnienia Bożego poprosił nas o jej erekcję, jak również Jego Eminencji Mikołajowi Drederowi, który objął nad nią władzę. Niech Brat Pustelnik swą modlitwą, pracą i kontemplacją służy Kościołowi i Patrymonium, sam uświęca siebie i chwali Boga naszego.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX, mensis Iunius, anno Domini MMXIX, Pontificatus Nostri primo.


[Obrazek: 2URhV.png]
[Obrazek: 2UVzn.png]
Czcigodny Ojcze Święty;
mając na względzie prawidłowe rozeznanie powołania do stanu mniszego, zwracam się z prośbą od Ciebie, jako Namiestnika Stolicy Apostolskiej, o zwolnienie mnie ze ślubów mniszych i ponowne włączenie do stanu duchowieństwa diecezjalnego.

Przeliczyłem siły na zamiary i nawracająca realioza nie pozwoliła mi na budowanie dzieła Pustelni; dlatego też proszę, ażebyś dokonał desakralizacji kaplicy Pustelni i przekazał tereny do dyspozycji Stolicy Apostolskiej.
Umiłowany Synu,

jak mówi Pismo Święte: król niech przejrzy swe wojska, gdy idzie na wojnę, a budowniczy materiały do budowy, Ty człowiecze mierz siły na zamiary. W zastępstwie Ojca Świętego pragnę ściągnąć z Ciebie obowiązek ślubów mniszych i przywrócić Cię w poczet duchowieństwa diecezjalnego. Odpowiednie dokumenty ukażą się jutro. Umiłowany Synu, służ Rotrii jako kapłan i okazuj się dzielnym orędownikiem Świętego Kościoła. Niech św. Hieronim nad Tobą czuwa!

(-) Pius Maria Caesar episcopus de Medici,
Regens Sanctae Sedes,
Secretarius Status