Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Kościół Filialny pod patronatem św. Barnaby, Apostoła
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3 4
Dnia IX, miesiąca VII, anno Domini MMXIX
na terenie parafii św. Marka w Wenecji, powstaje Kościół Filialny pod patronatem św. Barnaby, Apostoła.

Dzięki wytężonej pracy ekip budowlanych. świątynia jeszcze w tym tygodniu będzie gotowa do użytku. 

Adalbertus Pronobis.
proboszcz parafii św. Marka w Wenecji
[Obrazek: Venezia_kosciol_sw_Barnaby.jpg]

Przy Bazylice św. Marka stanął kościół filialny, którego patronem będzie św. Barnaba.
Obecnie trwają prace wewnątrz świątyni.
Cytat:
Wenecja, 11 VII A.D. 2019
Kościół Filialny pod patronem św. Barnaby, Apostoła

[Obrazek: campo-san-barnaba-san-barnaba-i-kwadrata...167447.jpg]
Dnia XI, miesiąca VII, anno Domini MMXIX w Wenecji, w pobliżu Bazyliki św. Marka w Wenecji stanął Kościół Filialny, któremu będzie patronował św. Barnaba, apostoł. Św. Barnaba jest, według Pisma Świętego, towarzyszem św. Marka w wyprawach św. Pawła. Stąd też pojawił się pomysł nadania filii za patrona św. Barnabę. 
Kościół ma klasyczną fasadę zwieńczoną tympanonem. Architektura świątyni jest w stylu klasycystycznym. Wnętrze świątyni zdobią malowidła:
a) W prezbiterium "Ostatnia Wieczerza" Leonarda da Vinci, jako wskazanie na centralne miejsce celebracji liturgicznej i przechowywania Najświętszego Sakramentu
[Obrazek: ost%20wieczerza%20%20.jpg?h=00772cc6&itok=1Pq3Q08h]
b) ściany boczne przedstawiają wizerunki świętych apostołów Marka i Barnaby
[Obrazek: 0611-barnaba_1.jpg]              [Obrazek: 0425-marek_1.jpg]
                                                  Św. Barnaba                                               Św. Marek

c) ścianę przy wyjściu z kościoła zdobi malowidło El Greca "Wniebowzięcie NMP"

[Obrazek: 123px-Domenikos_Theotokópoulos%2C_called...roject.jpg]

d) na suficie umieszczono obraz Jana Breughela "Pradajs"

[Obrazek: 250px-Jan_Bruegel_d._%C3%84._003.jpg]

Kościół filialny będzie służył do celebracji liturgicznych w dni powszednie oraz ceremonii pogrzebowych parafian. Ponadto chcemy, aby filia była Kaplicą Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu każdego dnia, prócz niedziel i uroczystości Pańskich.


Pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło poczynając od Jego Świątobliwości Klemensa IV, który pozwolił mi wybudować tę świątynię. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli się tej budowy zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Dzięki wytężonej pracy pracowników i wiernych parafian udało się w ciągu 3 dni postawić filię i oddać ją do użytku. 


Pragnę już teraz zaprosić wszystkich na konsekrację świątyni, o której terminie poinformuję.


Za wszystko składa Bóg zapłać!
Oby Wszechmogący Bóg błogosławił temu dziełu, a święci patronowie Marek i Barnaba niech orędują za parafią.

 
 
Piękny kościół, gratuluję inicjatywy!
Wielebny Księże Proboszczu, wspaniała świątynia. Parafia kwitnie!
Dnia 1 VIII anno Domini MMXIX
W kościele filialnym, we wspomnienie św. Alfonsa Marię Liguoriego oraz w pierwszy czwartek miesiąca, odbywa się jutrznia w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych do kościoła rotryjskiego. Liturgii przewodniczy proboszcz parafii Ks. Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ. Po dojściu do ołtarza kapłan rozpoczyna:
Cytat:
Przewodniczący: Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Następnie odśpiewano psalm wezwania:
Cytat:
Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga
Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co "dziś" się nazywa (Hbr 3, 13)

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
"Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku".

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądrości.

Po czym przystąpiono do odśpiewania hymnu i psalmów jutrzni:
Cytat:
Nauczycielu wieczny i łaskawy,
Chryste, coś twórcą prawa odkupienia,
Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy,
Słowa żywota.

Dobry Pasterzu, władco całej ziemi,
Daj Kościołowi moc, by jego słowa
Były dla świata prawdą jaśniejącą
Pośród ciemności.
Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli,
Którzy są dla nas jak złociste gwiazdy;
Przez nich tłumaczysz święte tajemnice
Życia wiecznego.

Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu,
Który napełniasz swoim Duchem mędrców,
Aby ich wiedza stała się dla wiernych
Blaskiem poznania.

Ten zaś, którego obchodzimy święto,
Swoją modlitwą niech nam dopomoże
Zdążać ku Tobie drogą pełną światła,
Aby Cię wielbić. Amen.


Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego

Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
   Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
   dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
   Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
   niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
   niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
   Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
   a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
   Zastawili sidła na moje nogi *
   i pognębili moją duszę.
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
   Serce moje jest mocne, Boże, †
   mocne jest moje serce, *
   zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
   Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
   zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
   Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
   nad całą ziemią Twoja chwała.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
   Jak była na początku, teraz i zawsze, *
   i na wieki wieków. Amen.
Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.


Pieśń (Jr 31, 10-14)
Szczęście wyzwolonego ludu

Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52)


2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
   "Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
   i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem".
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
   Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
   i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
   zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
   Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
   a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
   Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
  
i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
  
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
   i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu

Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10)

3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
   † Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
   radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
   Bóg w zamkach swoich *
   okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
   Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
   zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę,
   Jak wiatr ze wschodu, *
   który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów,
   W mieście naszego Boga. *
   Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
   Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
   sięga po krańce ziemi. *
   Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
   Obejdźcie Syjon dokoła, *
   policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
   Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
   i On nas będzie prowadził.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
   Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.

Lektor odczytuje czytanie:
Cytat:Mdr 7, 13-14

Rzetelnie poznałem Mądrość, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.


Następuje chwila milczenia.
Po niej śpiewa się responsorium:
Cytat:K.   Mądrość świętych * Głoszą narody.

W.  Mądrość świętych / Głoszą narody.
K.   Kościół sławi ich wielkość.
W.  Głoszą narody.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Mądrość świętych / Głoszą narody.


Kapłan wraz z ludem wstają i rozpoczynają śpiew Benedictus z antyfoną:

Cytat:Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak gwiazdy na wieki.Następują prośby. W nich lud prosi się o dar nowych powołań oraz modli się za Patriarchę Klemensa IV, a także o jak najszybsze inaugurowanie kościoła św. Barnaby.
Następuje śpiew modlitwy Pater Noster


Proboszcz zachęca wiernych do pozostania w kościele adoracji Najświętszego Sakramentu, którą można ofiarować w intencji powołań. Następuje pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.Lud trwa na modlitwie.
[Obrazek: hqdefault.jpg]
Kończy się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji nowych powołań. Kapłan pochodzi i odmawia modlitwę:


Cytat:Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam
pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Kapłan bierze Najświętszy Sakrament i błogosławi lud.

[Obrazek: index.php?view=image&format=raw&type=img...Itemid=154]
Kapłan chowa Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Lud wykonuje pieśń dziękczynną:
Sprzed kościoła filialnego św. Barnaby w Wenecji wyruszyła piesza pielgrzymka do Bazyliki NMP Wniebowziętej w Sienie. Proboszcz bazyliki, Ks. Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini, który wyruszył w trasę pobłogosławił wiernych na czas marszu do Sieny. Tam w godzinach wieczornych jest przewidywana uroczysta Msza święta ku czci NMP Wniebowziętej. 
[Obrazek: wyjscie-pielgrzymki-20180801131958.jpg]
Od godziny 19:00 do godziny 22:00 wystawiono do adoracji Najświętszy Sakrament. Towarzyszy ku temu okazja konklawe, dlatego też szczególną intencją w jakiej modlą się wierni jest prośba o dary Ducha Świętego i dokonanie rychłego wyboru Patriarchy Rotrii.
[Obrazek: hqdefault.jpg]
Wraz z księdzem Infułatem i wiernymi mieszkańcami Wenecji modli się ksiądz Taddeo. Do końca adoracji słychać było śpiewy chwalące naszego Jedynego Boga.
Stron: 1 2 3 4