Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Raport z funkcjonowania wspólnot Kościoła Rotryjskiego
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
W tym wątku będę publikował raporty, które sporządziłem w oparciu o kontrole aktywności w poszczególnych archidiecezjach, diecezjach i innych wspólnotach Kościoła Rotryjskiego, które posiadają status samodzielnej jednostki administracyjnej. W sporządzeniu niniejszego raportu została ustalona skala, z pomocą której oceniałem poszczególne wspólnoty i na bazie tej skali wydałem ostateczną ocenę.

1. Rozbudowane forum.
2. Aktywność zwierzchnika.
3. Zaangażowanie wiernych
4. Działania fabularne
5. Opisy nieruchomości, itd.

Za każde kryterium przysługuje liczba od 1 do 5 punktów, gdzie 1 jest najniższą oceną, a 5 najwyższą.
Archidiecezja Delilandu
`
Republika Suderlandu
Prymas Suderlandu: kard. Wilhelm Orański
Za pontyfikatu Piusa Leona I, Diecezja Delilandu była aktywną wspólnotą Kościoła Rotryjskiego, z widocznym dużym zaangażowaniem, zarówno zwierzchnika tej Diecezji jak i świeckich wiernych. W efekcie wysokiej aktywności, decyzją Ojca Świętego, została podniesiona do rangi Archidiecezji. Obecnie ostatni publiczny post w działach archidiecezji datowany jest na 1 lipca br.
1. Forum:
Forum Archidiecezji Delilandu jest rozbudowane wzorowo, oceniam je na 5 pkt.\
2. Aktywność zwierzchnika.
Prymas Suderlandu, kard. Wilhelm Orański, był bardzo zaangażowany w życie tamtejszej Owczarni, regularnie sprawował uroczystości czy wychodził do wiernych, aby porozmawiać z nimi o kondycji archidiecezji. Końcową ocenę zaburza jedynie fakt, że od dłuższego czasu nie publikuje nowych postów, a ostatni z nich opublikował 18 czerwca br. Aktywność zwierzchnika oceniam na 4 pkt.3. Zaangażowanie wiernych
Wierni są zaangażowani w życie archidiecezji, w miarę swoich możliwości, regularnie spotykają się na obiadach z Prymasem w restauracji "3 gołębie", planowane jest również utworzenie zakonu świeckiego. Aktywność wiernych oceniam na 5 pkt.4. Działania fabularne
W Archikatedrze św. Barnaby przez ponad rok czasu jej funkcjonowania pojawiło się 10 uroczystości, m.in. w święto niepodległości oraz ważniejsze święta kościelne. Uważam, że w tej kwestii nie ma zastrzeżeń do osoby Prymasa. 5 pkt.

5. Opisy nieruchomości, itd.

Opublikowany jest opis Archikatedry św. Barnaby, opisana jest również restauracja 3 gołębie, brakuje opisu Pałacu Biskupów Delilandzkich, lecz wobec ogólnej kondycji Archidiecezji, brak ten jest akceptowalny. 4 pkt.

Ogólna ocena: 23 pkt / 25 pkt możliwych.

Archidiecezja Delilandu jest zarządzana i prowadzona w bardzo dobry sposób, nie wymaga żadnej interwencji ze strony Stolicy Apostolskiej. Uprasza się jedynie Prymasa o wznowienie aktywności w Archidiecezji.
Konstantynopolskie Opactwo Terytorialne
Cesarstwo Bizantyjskie
Opat Terytorialny: x. Silwestro Silwanelli SJ
Jednostka utworzona za pontyfikatu Piusa Leona I, oddana pod opiekę Zakonowi Jezuitów. W pierwszych dniach funkcjonowania jej dało zauważyć się spore zaangażowanie ze strony Opata Silwanelliego, lecz później z dnia na dzień ono zamarło.

1. Forum:
Opactwo posiada osobny dział na forum Cesarstwa, lecz bez większej jego rozbudowy.  3 pkt.

2. Aktywność zwierzchnika.
Ksiądz Silwanelli przepadł 6 marca br. bez słowa i do tej pory nie pojawił się, zarówno w Apostolskim Mieście, jak i w Konstantynopolu. 1 pkt.

3. Zaangażowanie wiernych

Wierni w miarę swoich możliwości podeszli z wielkim zapałem do nowoutworzonego Opactwa Terytorialnego, pomagając x. Silwanelliemu w organizacji forum oraz wspólnie wybrali wygląd Katedry Hagia Sophia. Jednak wraz ze zniknięciem Opata, zamarła również ich aktywność. 2 pkt.

4. Działania fabularne
W czasie jednodniowego pobytu x. Silwanelliego w Konstantynopolu, została odprawiona jedna Msza Święta. 1 pkt.

5. Opisy nieruchomości, itd.

Opublikowany jest opis Katedry Hagia Sophia, poza tym nie odnotowano żadnych innych opisów. 1 pkt.

Ogólna ocena: 8 pkt / 25 pkt możliwych.

Konstantynopolskie Opactwo Terytorialne zostało opuszczone przez swojego zwierzchnika i wymaga natychmiastowej interwencji ze strony Stolicy Apostolskiej. Uważam, że społeczność Biznajcum ma spory potencjał w zastosowaniu w przyszłości obrządku welijskiego.
Archidiecezja Gnieźnieńska i Diecezja Krakowska
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Prymas: abp Michaelangelo Piccolomini SJ
Jedna z najstarszych wspólnot Kościoła Rotryjskiego, od wielu lat wierna Stolicy Apostolskiej, za rządów Legata Patriarszego Marcina Zagłoby popadła w niewielki kryzys, ale wyraźnie odżyła od momentu nominacji na zwierzchnika tej wspólnoty abp Piccolominiego.

1. Forum:
Zarówno archidiecezja, jak i diecezja, posiadają bogate i rozbudowane forum, wraz z archiwum kościelnym.  5 pkt.

2. Aktywność zwierzchnika.
Abp Piccolomini aktywnie udziela się w życiu wspólnoty nad którą trzyma piecze oraz angażuje się w życie codzienne Rzeczypospolitej, będąc jej aktywnym mieszkańcem. 5 pkt.

3. Zaangażowanie wiernych

Wierni w niewielkim stopniu angażują się w życie Kościoła Rotryjskiego na ziemiach RON, biorąc pod uwagę liczbę obywateli zamieszkujących to państwo. 2 pkt.

4. Działania fabularne
W Archikatedrze Gnieźnieńskiej regularnie odprawiane są Msze Święte, również w Katedrze Wawelskiej. Ponadto tamże odbyła się koronacja nowego monarchy RON. 5 pkt.

5. Opisy nieruchomości, itd.

Na forum Kościoła Rotryjskiego w RON znalazłem tylko opis Pałacu Biskupów Krakowskich oraz wykaz dóbr należnych arcybiskupowi gnieźnieńskiemu oraz biskupowi krakowskiemu. 2 pkt.

Ogólna ocena: 19 pkt / 25 pkt możliwych.

Kościół Rotryjski na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów funkcjonuje bardzo dobrze, nie wymagana jest interwencja ze strony Stolicy Apostolskiej.