Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: CA Omnium in mentem
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: leon%20iii.png]
C L E M E N S·PP· IV

PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE, SUCCESSOR PRINCIPIS APOSTOLORUM, 
SUMMUS PONTIFEX ECCLESIAE UNIVERSALIS, PRINCEPS SUI IURIS CIVITATIS ROTRIAE, SERVUS SERVORUM DEI etc.
C O N S T I T U T I O   A P O S T O L I C A
O M N I U M   I N   M E N T E M
Wszystkim pod rozwagę kładziemy obowiązek zapoznania się z najnowszymi zmianami w Rytuale Laterańskim, który na celu ma ożywienie życia liturgicznego oraz kulturalnego w Państwie Kościelnym. Dlatego za zgodą Ojców Soborowych publikujemy i uznajemy za obowiązujące Ogólne Wprowadzenie do Rytuału Laterańskiego, które wprowadza w historię liturgiki Kościoła Świętego oraz pomaga rozróżnić wszystkich asystentów i elektów występujących w ceremoniale. Ufamy, że owo Wprowadzenie przyniesie chlubę Świętej Liturgii i Złotemu Tronowi oraz napocznie kolejne badania nad rytuałami i ceremoniałami. 

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die VII, mensis Augustus, anno Domini MMXIX, Pontificatus Nostri primo.
[Obrazek: 2URhV.png]
[Obrazek: 2UVzn.png]