Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Głosowanie IV - ceremonia ślubu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Wasza Świątobliwość,
Ekscelencjo Regencie,
Czcigodni Ojcowie Soborowi,
przystępujemy do głosowania nad projektem zmian w formularzu ślubu w Ceremoniale Kwirynalskim. Głosujemy poprzez wyrażenie swojej decyzji za pomocą „ZA”, „PRZECIW”, lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Głosowanie potrwa do 27.09 AD 2019, do godziny 18:00.

Cytat:
Ceremonia Ślubu


K- Kapłan
N- Narzeczeni
MC- Mistrz Ceremonii


MC: Do świątyni w (nazwa miasta) przybyli liczni goście, aby wziąć udział w ślubie N i N, którzy w obecności kapłana chcą zawrzeć związek małżeński. Kiedy uroczystość miała się zacząć jeden z ministrantów dał wiernym znak  dzwoniąc sygnaturką, że mają powstać, gdyż w tej chwili z zakrystii wyszedł kapłan ubrany złotą kapę. W tym momencie chór zaczął śpiewać anielskim głosem "Ave Maria". Ku przyszłemu mężowi podąża Panna Młoda, prowadzona przez ojca, przybrana w długą, białą suknię. Przez prześwitujący welon widać jej radość na widok narzeczonego. Po przywitaniu przyszłych małżonków duchowny mówi:
K: Drodzy Bracia i Siostry! Zebraliśmy się dzisiaj, aby połączyć węzłem małżeńskim tych oto ludzi, N oraz N.
Narzeczeni, pytam was zatem: czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

N: Chcemy.
N: Chcemy.
K: Czy chcecie wytrwać w tym związku w czasach lepszych i gorszych, w dniach dostatku i ubó­stwa, w dniach zdrowia i choroby ?
N: Chcemy.
N: Chcemy.
K: Zatem podajcie sobie prawe dłonie i wypowiedzcie tekst przysięgi małżeńskiej.
MC: Narzeczeni podają sobie prawe dłonie, które kapłan obwiązuje końcem stuły.
Narzeczony: Ja, N, biorę Ciebie, N, za żonę i będę Cię miłował, dopóki krew krąży w moich żyłach i oddech pulsuje w moich piersiach. Dziś, jutro, zawsze.
Narzeczona: Ja, N, biorę Ciebie, N, za męża i  będę Cię miłowała, dopóki krew krąży w moich żyłach i oddech pulsuje w moich piersiach. Dziś, jutro, zawsze.
MC: Kapłan zdejmuje stułę z rąk Państwa młodych. Błogosławi obrączki i podaje je zakochanym.
K: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.
Narzeczony: N, przyjmij tę obrączkę jako znak zawarcia naszego małżeństwa.
Narzeczona: N, przyjmij tę obrączkę jako znak zawarcia naszego małżeństwa.
K: Wyraziliście wspólną wolę zawarcia związku małżeńskiego. W imieniu Kościoła Rotryjskiego ogłaszam was mężem i żoną. Obyście żyli w szczęściu i miłości. Tego Wam życzę i z serca błogosławię! Synu, możesz pocałować Pannę młodą.
MC: N. zdejmuje welon z twarzy swej żony, po czym delikatnie ją całuje. Następuje uroczysta Msza Święta. Po liturgii, Państwo młodzi jeszcze chwilę klęczą przed ołtarzem w ciszy modląc się, po czym powstają i kierują się do wyjścia w rytmie "Marszu Mendelssohna".
Głosuję Za.
Głosuję za.
Ja również jestem ZA swoim projektem. Wink
Za.
Głosuję ZA.
Głosuje ZA
Zamykam głosowanie. Oddano 6 głosów: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Ojcowie Soborowi projekt przyjęli.
Niezwykle radosna to informacja, że kolejny raz Sobór zwołany z mądrości Ojca Świętego Klemensa IV podejmuje ważną i mądrą decyzję dla dobra Kościoła Świętego i Stolicy Apostolskiej!
Bardzo proszę o potwierdzenie w formie bulli bądź konstytucji apostolskiej tej zmiany.
Stron: 1 2