Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: MP: Omnia tempus habent - Coronatio Patriarcha
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 800px-Medici_popes.svg.png]

JOANNES·PP·I
PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE


LITTERAE APOSTOLICAE 
MOTU PROPRIO DATAE


OMNIA TEMPUS HABENT


EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:


Venerabili Fratres Nostri
Gugliemus Auracio-Nassovia
Aurelius filius Medices
Nicolaus Dreder
Andeamus von Salza
Mauritius Auracio-Nassovia
Michaelangelus Piccolomini
Hieronymus Sieniawski
Adalbertus von Pronobis-Hippogriff
Fiodor Gudonow
Petrus III Gregorius, Princeps
Matthaeus II, Rex
Ronon Dex
Kubushal Padersidis, Rex
Franciscus II Leopoldus, Caesar et Rex,
Tarsicius Operar
Henricus Vespucci
Henricus Nicolaus 
Joannes I, Caesar

Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1. Mocą naszą apostolską pragniemy uhonorować wszystkich, którzy wewnątrz i na zewnątrz przyczyniają się do chwały Złotego Tronu i powagi Państwa Kościelnego Rotria.
§ 2. Dlatego też:
- obdarzamy Orderem Najwyższym Świętego Zwiastowania - Jego Eminencję Mikołaja Dredera;

- odznaczamy Medalem Formicidae ze Złotą Gwiazdą - Jego Eminencję Wilhelma Orańskiego oraz Jego Wysokość Maurycego Orańskiego;

- dekorujemy Złotym Krzyżem Zasługi - Jego Eminencję Andrama von Salzę;

- czynimy Wielkim Rycerzem Orderu Maryi Matki Kościoła - Jego Eminencję Michaelangelo Piccolominiego;

- mianujemy Wielkim Oficerem Orderu Aleksandra III - Jego Ekscelencję Hieronima Sieniawskiego;

- czynimy Komandorem Orderu Grobu Bożego - Przewielebnego Infułata Adalbertusa Pronobisa-Piccolominiego, dekorując go także Srebrnym Medalem Świętej Cecylii;

- dekorujemy Orderem św. Michała Archanioła - Czcigodnego Fiodora Gudonowa;

- czynimy Kawalerami Orderu Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Jego Książęcą Mość Piotra III Grzegorza; Jego Królewską Mość Macieja II; Jego Ekscelencję Ronona Dexa; Jego Królewską Mość Kubushala Padersidisa; Jego Cesarską i Królewską Mość Franciszka Leopolda;  Jego Ekscelencję Tarsycjusza Operara; Jego Ekscelencję Henryka Wespucciego; Jego Cesarską Mość Jana I;
- obdarzamy godnością Komandora Orderu Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Jego Królewską Mość Henryka Mikołaja.
§ 3. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotria, spud S. Paulum, die VII, mensis Ianuarii, anno Domini MMXX, Pontificatus Nostri primo.


[Obrazek: 2XDqc.png]
/-/ Sanctitas Vestra Joannes I
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc