Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Sprawozdanie powizytacyjne w Ludowej Republice Magnifikatu w dniach 18-22 II 2020
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
SPRAWOZDANIE WIZYTACYJNE 
GENERAŁA TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO 
KS. ADALBERTUSA PRONOBISA VON HIPPOGRIFF-PICCOLOMINIEGO
W
LUDOWEJ REPUBLICE MAGNIFIKATU
W DNIACH 18-22 II 2020Dnia 18 II 2020 w godzinach wieczornych do Ludowej Republiki Magnifikatu z wizytacją regionalną przybył Generał Towarzystwa Jezusowego ks. Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini. Po przywitaniu na lotnisku przez prezydenta Tarsycjusza Operara, obaj udali się na prywatną rozmowę do Pałacu Prezydenckiego. Po zakończonej wizycie, ks. Adalbertus zatrzymał się w Victoria International Hotel. 

W dniach 19 - 21 II 2020 przerwano wizytację. Powodem była nagła choroba generała ks. Adalbertusa Pronobisa. Wizytację wznowiono dnia 22 II 2020, w święto katedry św. Piotra.

Dnia 22 II 2020 ojciec generał udał się do Ks. Taddeo von Hippogriff-Piccolominiego, który sprawuje pieczę na diecezją Magnifikat, obejmującą swym obszarem całą Ludową Republikę Magnifikatu, od 18 października 2019 roku. LRM posiada zaledwie dwóch wiernych Kościoła Rotryjskiego. 

W Ludowej Republice Magnifikatu znajduje się Kościół pw. Św. Józefa Robotnika, w którym celebrę sprawuje w każdą niedzielę Ks. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini. Nabożeństwa odbywają regularnie. Poza tym w LRM znajduje się Pałac Prymasowski, który jest rezydencją każdorazowego duszpasterza Ludowej Republiki Magnifikatu. Poza tym swoją działalność rozpoczyna JOEL - Jezuicki Ośrodek Edukacyjno-Liturgiczny oraz cykl „Ewangelia na każdy dzień” oparty na cyklu, który prowadzi Zakon Szpitalny NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie. 

OBSERWACJE:
  • Państwo ceni sobie współpracę z Kościołem Rotryjskim
  • Państwo ceni sobie ogromną rolę Towarzystwa Jezusowego i jego działalności
  • Państwa jest gotowe do dalszej współpracy między LRM a Kościołem, reprezentowanym przez Towarzystwo Jezusowe 
WNIOSKI:
Mimo dobrej współpracy między Państwem a Kościołem, należy zwiększyć intensywność działań duszpasterskich m.in. liczbę nabożeństw i imprez kulturalnych.

PROPOZYCJA:
  • W każdy I czwartek należy przeprowadzić nabożeństwo, w którym szczególną intencją będzie sprawa powołań do służby w Kościele Rotryjskim + adoracja Najświętszego Sakramentu
  • W każdy I piątek miesiąca należy przeprowadzić nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego + adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Co każdą niedzielę należy celebrować Pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
  • Raz w miesiącu, w niedzielę, należy przeprowadzić imprezę kulturową (koncert organowy itp.)
  • Zaleca się, aby w kościele św. Józefa Robotnika powstał chór kościelny, który uświetni każdorazowe nabożeństwo.

Niniejszą propozycję należy wykonywać od dnia publikacji tegoż dokumentu. (-) Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini,
Generał Towarzystwa Jezuitów
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa