Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Nota gratulacyjna z Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: sebastian_january_i_maly.png]

W imieniu Jego Królewskiej Mości Sebastiana Januarego II,
z Bożej łaski i woli Narodu
Króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego,
Księcia Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Inflanckiego, Smoleńskiego, Siewierskiego, Czernihowskiego etc. etc. etc.

do

Jego Świątobliwości Jana III,
Patriarchy i Biskupa Rotrii,
Następcy Świętego Pawła,
Najwyższego Kapłana Kościoła Rotryjskiego,
Zwierzchnika Państwa Kościelnego Rotria
Sługi sług Bożych etc.W imieniu Jego Królewskiej Mości Sebastiana Januarego II oraz szlachty, duchowieństwa, mieszczaństwa i ludu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, składam Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze gratulacje z okazji elekcji na Tron Pawłowy. Jest to stanowisko zarazem zaszczytne a wymagające. Ufam, że Wasza Świątobliwość podoła obowiązkom wynikającym z pełnienia tej godności, a Kościół Rotryjski będzie się rozwijać, z troską biorąc pod uwagę duchowe potrzeby wiernych. Pragnę wyrazić także nadzieję, że Kościół Rotryjski w Rzeczypospolitej przeżyje odnowę i na powrót zajaśnieje blaskiem dawnej chwały. Życzę owocnego pontyfikatu oraz pomyślności. Niech pod panowaniem Waszej Świątobliwości Państwo Kościelne harmonijnie się rozwija dla dobra jego mieszkańców. Wyrażam również pragnienie, aby misja prowadzona przez Państwo Kościelne i Kościół Rotryjski przyniosła ludziom pożytek doczesny i wieczny.
W życiu realnym życzę Waszej Świątobliwości błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Niech Bóg nas umacnia i prowadzi do zbawienia wiecznego.

Korzystając z okazji przesyłam Stolicy Apostolskiej wyrazy szacunku i wysokiego uznania, i ufam że nasze Państwa będą zacieśniać współpracę i dobre relacje.

Dano w Królewskim Stołecznym Mieście Warszawie, dnia 19 października 2020 rokuZ wyrazami rewerencji,
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Podkanclerzy Wielki
Cytat:
[Obrazek: 800px-Medici_popes.svg.png]

JOANNES·PP·III
ad perpetuam rei memoriam
Venerabiles Fratres Salute et Apostolicam Benedictionem

Wasza Ekscelencjo, 
Najczcigodniejszy Ambasadorze,
proszę wybaczyć nam opieszałość. Nie wynika ona z chęci ignorowania Szlachetnej Noty od Jego Królewskiej Mości, tylko z niewinnego niezauważenia w natłoku wiadomości tej Radosnej Noty, za którą z serca dziękujemy.
Dziękujemy za wszelkie życzenia i pamięć od Najwierniejszej z Cór Kościoła poza granicami Rotrii. Ufamy, że Rzeczpospolita będzie kwitnąć jak zawsze na mapach Mikroświata i nadal będzie równorzędnym i czcigodnym współpracownikiem Rotrii. Ufamy, że w niedługim czasie uda nam się odwiedzić Owczarnię w Warszawie i inszych miastach, aby "być nieustannie z Wami".
Z serca błogosławimy Jego Królewskiej Mości, pamiętając o nim w naszych myślach, a także wszystkim mieszkańcom Rzeczypospolitej. Niech Bóg Was wspomaga, Matka Boża Częstochowska ma Was w swojej opiece, a przyszły Patron Otto Kent niech Wam oręduje!

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die I, mensis Novembris, anno Domini MMXX, Pontificatus Nostri primo.

(-) Joannes PP. III

[Obrazek: 209053c9e066b.png]
Wasza Świątobliwość,

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Rozumiem, że nota mogła zaginąć w natłoku obowiązków i wiadomości.
Cieszy mnie, że Wasza Świątobliwość ma zamiar przybycia z pielgrzymką do Rzeczypospolitej.
Chciałbym jednak zauważyć, że ja nie jestem ambasadorem, tylko szefem Pieczęci Spraw Zagranicznych, zaś na urzędzie Ambasadora Rzeczypospolitej panuje vacat. Gdyby ktoś z naszych mieszkańców zechciał pełnić tę funkcję, byłbym rad z tego, jednakże nie ma wielu chętnych do pracy w dyplomacji.
Jego Królewska Mość Sebastian January II dzisiaj abdykował. Za kilka dni będziemy wybierać jego następcę. Mam nadzieję, że wybór będzie możliwie najodpowiedniejszy, a relacje z Państwem Kościelnym Rotria będą jak najprzyjaźniejsze.

Z wyrazami estymy,
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz