Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Sede vacante II III MMXVI
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]

Umiłowani Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 2 marca, Roku Pańskiego dwa tysiące szesnastego, po zakończonym pontyfikacie Jego Świątobliwości Piusa V, Ojca Królów i Książąt, Sługi Sług Bożych etc. etc. etc., który zrzekł się Złotego Tronu poprzez swoją renuncjację, na mocy powierzonej mi przezeń władzy, obwieszczam opróżnienie Tronu Patriarszego, wprowadzając okres sediswakancji w Państwie Kościelnym Rotria.

W związku z powyższym, zwołuję obrady Czcigodnego Gremium Kardynalskiego, aby w zgodzie z prawem, tradycją i przyjętym obyczajem dokonali wyboru XXIII Biskupa Powszechnego, któremu tym samym powierzą nadzwyczaj wielkie brzemię poprowadzenia Państwa Kościelnego ku jedności, suwerenności i pełnej odbudowie.

Nakazuję zarazem zamknięcie granic Stolicy Apostolskiej, aby nikt nie naruszył uświęconego tradycją i obyczajem przebiegu obrad konklawe. Od dnia dzisiejszego zamknięta zostanie także Spiżowa Brama, prowadząca do wnętrza Bazyliki Laterańskiej, zaś Gwardia Apostolska szczególne uważnie i prężnie strzec będzie porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego w trakcie trwania obrad.

Obradującym członkom Świętego Kolegium zakazuje się bezwzględnie jakichkolwiek kontaktów ze światem zewnętrznym, powierzając jedynie realizację nałożonego nań obowiązku oraz skupienie w modlitwie.

O wynikach każdego z przeprowadzonych głosowań informować będzie dym, unoszący się znad Kaplicy Sykstyńskiej.

Proszę aby Bracia Kardynałowie potwierdzili swe przybycie na obrady.

Fiat!


(-) Leonardo Mario kard. Castiglioni
Kamerling Państwa Kościelnego Rotria
Ja, Leonardo Mario książę Castiglioni, Kardynał Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, Fernando Álvarez książę d'Este y Córdoba, Kardynał Diakon Świętego Kościoła Rotryjskiego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, Albert Wilhelm książę van Oranje-Nassau, Kardynał Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego, potwierdzam przybycie na obrady.
Ja, Ksawery van Berden, Kardynał Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego, potwierdzam przybycie na obrady.
Cytat:
[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]

Umiłowani Bracia i Siostry!

Jako, że zebrali się już wszyscy Kardynałowie, zamykam drzwi Kaplicy Sykstyńskiej, aby rozpocząć obrady, które wyłonić mają XXIII Biskupa Powszechnego. Przypominam, że po wypowiedzeniu tej formuły każdego spośród Czcigodnych Książąt Kościoła obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Módlcie się, aby Duch Święty oświecił kolegium swoją łaską i pomógł w dokonaniu wyboru godnego następcy Piusa V.

[align=center][i][font=georgia]EXTRA OMNES!


[Obrazek: 0c24830668f43bbcgen.jpg]


(-) Leonardo Mario kardynał Castiglioni
Kamerling Państwa Kościelnego Rotria