Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Wnioski o przyjęcie do Zakonu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8
Cytat:Imię i nazwisko: Tadeusz Krasnodębski
Miejsce zamieszkania: Lordostwo Dębki, Republika Bialeńska
Pełnione funkcje: Poseł Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, podinspektor Policji Krajowej Republiki Bialeńskiej
Obywatelstwa: bialeńskie

(-) Tadeusz Krasnodębski
Cytat:
[Obrazek: 22eEz.png]Czcigodny Bracie,

Wniosek rozpatruję pozytywnie i tym samym włączam Cię w poczet Nowicjuszy Towarzystwa. Jako wyraz przynależności do naszego Zakonu, po swoim nazwisku dodaj skrót SJ. Przez okres nowicjatu będzie Cię prowadzić moja osoba. Proszę o kontakt ze mną via priv.

/-/ Willem Johannes van Oranje-Nassau SJ
Generalis Ordinis
Cytat:Imię i nazwisko: Andrzej Chodkiewicz
Miejsce zamieszkania: Wilno, Litwa
Pełnione funkcje: Brak
Obywatelstwa: Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Solardii,
Cytat:
[Obrazek: 22eEz.png]Czcigodny Bracie,

Wniosek rozpatruję negatywnie, odmawiając tym samym przyjęcia do nowicjatu. Doradzam, by następnym razem złożyć wniosek do jednego zakonu, gdyż niemożliwe jest, by pełnić swą posługę w dwóch jednocześnie. Wybór winien być przemyślany, a nie pochopny i niestaranny.


/-/ Willem Johannes van Oranje-Nassau SJ
Generalis Ordinis
ponawiam
Cytat:
Wniosek

Imię i nazwisko: 
Fernando Álvarez d'Este y Córdoba 


Miejsce zamieszkania: Modena
Pełnione funkcje: Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, Kardynał Świętego Kościoła Rotryjskiego.
Obywatelstwa: rotyjskie

Podpis: Don Fernando Álvarez d'Este y Córdoba 
Cytat:
[Obrazek: 22eEz.png]Czcigodny Bracie,

Wniosek rozpatruję pozytywnie i tym samym włączam Cię w poczet Nowicjuszy Towarzystwa. Jako wyraz przynależności do naszego Zakonu, po swoim nazwisku dodaj skrót SJ. Przez okres nowicjatu będzie Cię prowadzić moja osoba. Proszę o kontakt ze mną via priv.


/-/ Bonifacy I
Wasza Świątobliwość, kornie proszę o ponowne rozpatrzenie mego wniosku. Jeśli zaś wcześniejszy wniosek został przez Waszą Świątobliwość rozpatrzony pozytywnie rad będę przystępując do Towarzystwa Jezusowego. 
WNIOSEKImię i nazwisko: Mateusz Adam Sartoneskorsi
Miejsce zamieszkania: Apostolskie Miasto Rotria/posiadłości byłego Królestwa Niderlandów
Pełnione funkcje: prezbiter
Obywatelstwa: rotryjskie, niderlandzkie

Podpis: M.A. SartoneskorsiUzasadnienie: Bardzo proszę o włączenie mnie w grono Zakonu w celu odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, które nadano mi ponad rok temu. W myśl mojej naturze chciałbym w przyszłości zostać namiestnikiem Kościoła Rotyjskiego lub prałatem terytorialnym jak niegdyś byłem w Niderlandach.
Cytat:
[Obrazek: 22eEz.png]Czcigodny Bracie,

Wniosek rozpatruję pozytywnie i tym samym włączam Cię w poczet Nowicjuszy Towarzystwa. Jako wyraz przynależności do naszego Zakonu, po swoim nazwisku dodaj skrót SJ. Przez okres nowicjatu będzie Cię prowadzić moja osoba. Proszę o kontakt ze mną via priv.


(-) Ferdinandus Toletanus Estenses et Corduba
Generalis Ordinis
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8