Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Iesu Panis Vitae
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 5lwk9h.jpg]

[size=20pt]L E O[/size]
[size=16pt]Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.[/size]

BULLA
[size=18pt]I
esu Panis Vitae
[/size]


Mocą naszą Apostolską postanawiamy utworzyć nową jednostkę administracyjną na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwanej dalej jako diecezja krakowska z biskupem krakowskim na czele. Zależny on będzie od Prymasa Rzeczypospolitej i będzie podporą w ewangelizacji terenów wschodnich i południowych kraju, aby nieść światło Chrystusa po krańce świata. Terytorium diecezji krakowskiej obejmować będzie województwa: krakowskie; sandomierskie; lubelskie; ruskie; bełskie; wołyńskie; podolskie; kijowskie i bracławskie; sieradzkie i czernihowskie, a także starostwo spiskie. Co więcej, postanawiamy i nalegamy na Prawowiernego Króla Rzeczypospolitej, aby biskupowi krakowskiemu jako utrzymanie nadał księstwo sieradzkie, które prosimy, by stało się jego domeną i majątkiem do zarządzania kościelnego.

Bulla nasza wchodzi w życie z momentem przybicia pieczęci.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die III, mensis Iunii, anno Domini MMXVI, Pontificatus Nostri primo.


/-/ Sanctitas Vestra Leo III,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc., etc.


[Obrazek: 1b9c9c7d0ab645e4gen.png]