Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla More antiquo
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2cBoe.png]

S I X T U S
Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.


BULLA
More antiquo


Doceniając zasługi oddane Stolicy Apostolskiej przez czcigodny ród van Berden, postanawiamy, co następuje:

1° Nadajemy dziedziczny tytuł arystokratyczny księcia Jego Eminencji Ksaweremu van Berden oraz wszystkim jego potomkom jako wieczyste i niezbywalne lenno w dziedzictwie Rodu van Berden, dziedziczone we wszystkich linach rodu van Berden według listy sukcesyjnej ustalonej i zatwierdzonej przez Księcia jako głowę rodu.
2° Ksawery van Berden będzie od tego dnia zwał się: Jego Książęcą Mością księciem Modeny, hrabią Reggio-Emilia.
3° Ksawery van Berden otrzymuje dla siebie oraz wszystkich swoich potomków świecki herb arystokratyczny, którego wykonanie zleca się Heroldowi Wielkiemu.
4° Nobilitowanego zobowiązujemy się do złożenia w imieniu rodu odpowiedniej przysięgi wierności Patriarsze.
5° Dyplom nobilitacyjny zyskuje moc prawną z chwilą złożenia na nim naszego podpisu.


Bulla nasza wchodzi w życie z momentem przybicia pieczęci.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XVII, mensis Augustii, anno Domini MMXVI, Pontificatus Nostri primo.


/-/ Sanctitas Vestra Sixtus IV,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc., etc.


[Obrazek: 2cBxh.png]


Cytat:
[Obrazek: 2cBoe.png]

SIXTUS PP. IV

AKT NADANIA LENNA


Jego Świątobliwość Sykstus IV, Patriarcha i Biskup Rotrii, na mocy apostolskiej władzy, jaką sprawuje,
doceniając zaangażowanie, trud i zasługi dla Państwa Kościelnego Rotria


nadaje
Jego Książęcej Mości Ksaweremu van Berdenowi


stanowiące własność księcia Modeny lenno w postaci:
twierdzy, miasta Modena, 160 wsi, tworzących majątek Modena
oraz zamku, miasteczka Reggio Emilia, 45 wsi, tworzących majątek Reggio Emilia

w dziedziczne lenno związane z nadanym na mocy Bulli More antiquo  Księstwem Modeny,
jako dowód uznania i zaufania, wierząc, że nowy gospodarz obejmie ów majątek należytą opieką.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XVII, mensis Augstii, anno Domini MMXVI, Pontificatus Nostri primo.


/-/ Sanctitas Vestra Sixtus IV,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc., etc.

[Obrazek: 2cBxh.png]