Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: MP: Bene meritus
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2cBoe.png]


S I X T U S
PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE


LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAEBENE MERITUS

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Gulielmus Ioannes van Orange-Nassau
Marcus Wiktorowicz y Zep


Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Za trud włożony w doskonalenie Patrymonium świętego Pawła, odznaczamy:
1° Wilhelma Jana Oranje-Nassau Orderem Maryi Matki Kościoła w randze Wielkiego Rycerza Orderu Maryi Matki Kościoła;
2° Marka Wiktorowicza z Zepów Komandorią Orderu Ducha Świętego.

§ 2. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.
Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XII, mensis September, anno Domini MMXVI, Pontificatus Nostri primo./-/ Sanctitas Vestra Sixtus IV,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


[Obrazek: 2cBxh.png]