Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Decyzje Administracyjne
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. XXIX m. XII A.D. 2015

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 1/15
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 1. wniosku z dn. 29.12.15 r. złożonego przez Alberta Wilhelma van Oranje-Nassau o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 0002 będące jego własnością i pozostające pod jego wyłącznym zarządem.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

per procura
/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej

Załącznik 1.
Cytat:
Ap. M. Rotria, 29 grudnia 2015 r.
Dane wnioskodawcy:
Albert Wilhelm van Oranje-Nassau

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany/a wnioskuję o otwarcie prywatnego rachunku bankowego w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w moim imieniu/
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania moim rachunkiem.*


(-) Albert W. van Oranje-Nassau

*- niepotrzebne skreślić
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. XXIX m. XII A.D. 2015

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 2/15
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 1. wniosku z dn. 29.12.15 r. złożonego przez Severino Castiglioni o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 0003 będące jego własnością i pozostające pod jego wyłącznym zarządem.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

per procura
/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej

Załącznik 1.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 29 grudnia 2015 r.
Dane wnioskodawcy:
Severino Castiglioni

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany/a wnioskuję o otwarcie prywatnego rachunku bankowego w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w moim imieniu/
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania moim rachunkiem.*


(-) S. Castiglioni

*- niepotrzebne skreślić
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. XXX m. XII A.D. 2015

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 3/15
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 1. wniosku z dn. 30.12.15 r. złożonego przez Mateusza Adama Sartoneskorsi o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 0004 będące jego własnością i pozostające pod jego wyłącznym zarządem.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

per procura
/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej

Załącznik 1.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 30 grudnia 2015 r.
Dane wnioskodawcy:
Mateusz Adam Sartoneskorsi

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany/a wnioskuję o otwarcie prywatnego rachunku bankowego w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w moim imieniu/
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania moim rachunkiem.*


(-) M. A. Sartoneskorsi

*- niepotrzebne skreślić
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. XXXI m. XII A.D. 2015

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 4/15
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
1. Wobec potrzeb Państwa Kościelnego Rotria, tworzę następujące rachunki bankowe będące własnością publiczna i pozostające w zarządzaniu odpowiednich urzędników państwowych:
- rachunek bankowy Dworu Patriarszego o numerze 0100, pozostający pod zarządem wyznaczonego urzędnika Dworu Patriarszego,
- rachunek bankowy Funduszu Jałmużn o numerze 0101, pozostający pod zarządem urzędnika patriarszego właściwego do spraw dobroczynności,
- rachunek bankowy Uniwersytetu Rotryjskiego o numerze 0102, pozostający pod zarządem Rektora lub wyznaczonego przez niego pracownika uczelni,
- rachunek bankowy Banku Rotrii o numerze 0200, pozostający pod zarządem Skarbnika Apostolskiego.
2. W trosce o bezpieczeństwo państwa postanawiam utajnić stan rachunków: Kurii Rotryjskiej, Dworu Patriarszego, Funduszu Jałmużn, Uniwersytetu Rotryjskiego i Banku Rotrii, pozostawiając jawnym ich saldo dla: osób zarządzających oraz pracowników Banku Rotrii.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

per procura
/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. XXXI m. XII A.D. 2015

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 5/15
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Tworzę wykaz płatnych usług dodatkowych świadczonych klientom przez Bank Rotrii:
- utajnienie stanu rachunku - opłata w wysokości 10 L,
- otwarcie kolejnego rachunku - opłata w wysokości 20 L,
- wysłanie przez Bank pełnej informacji o transakcjach przychodzących - opłata w wysokości 10 L za wszystkie / 2 L za ostatnich 5,
- wysłanie przez Bank pełnej informacji o transakcjach wychodzących - opłata w wysokości 10 L za wszystkie / 2 L za ostatnich 5,
- wysłanie przez Bank pełnej informacji o transakcjach przychodzących i wychodzących - opłata w wysokości 15 L za wszystkie / 3 L za ostatnich 5,
- realizacja niejawnego przekazu, wysyłanego drogą PW do Skarbnika Apostolskiego - opłata w wysokości 2 L od każdej operacji.
2. Informacje o usługach objętych klauzulą poufności bankowej świadczonych przez Bank Rotrii na rzecz klienta chronione są tajemnicą bankową i są dostępne wyłącznie dla pracowników banku.
3. Podmioty państwowe są zwolnione z opłat, o których mowa w p.1.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

per procura
/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. II m. I A.D. 2016

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 1/16
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 1. wniosku z dn. 2.1.16 r. złożonego w imieniu Michaelangelo Farnese przez Severino Castiglioni o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 0005 będące jego własnością i pozostające pod jego wyłącznym zarządem.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Skarbnik Apostolski

Załącznik 1.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 2 stycznia 2016 r.
Dane wnioskodawcy:
Michelangelo Farnese

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany/a wnioskuję o otwarcie prywatnego rachunku bankowego w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w moim imieniu/
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania moim rachunkiem.*


Z upoważnienia Jego Świątobliwości Aleksandra IV,
(-) S. Castiglioni


*- niepotrzebne skreślić
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. VII m. I A.D. 2016

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 2/16
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 1. wniosku z dn. 6.1.16 r. złożonego przez Juana José de Villagómeza o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 0006 będące jego własnością i pozostające pod jego wyłącznym zarządem.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Skarbnik Apostolski

Załącznik 1.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 6 stycznia 2016 r.
Dane wnioskodawcy:
Juan José de Villagómez

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany/a wnioskuję o otwarcie prywatnego rachunku bankowego w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w moim imieniu/
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania moim rachunkiem.*


(-) Villagómez

*- niepotrzebne skreślić
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. VII m. I A.D. 2016

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 23/16
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 1. wniosku z dn. 7.1.16 r. złożonego przez Carlo Lorenzo de Medici y Zep o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 0007 będący jego własnością i pozostający pod jego wyłącznym zarządem.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Skarbnik Apostolski

Załącznik 1.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 7 stycznia 2016r.
Dane wnioskodawcy:
x. Carlo Lorenzo de Medici y Zep

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany wnioskuję o otwarcie prywatnego rachunku bankowego w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w moim imieniu/
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania moim rachunkiem.*


(-) x. Carlo Lorenzo de Medici y Zep

*- niepotrzebne skreślić
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. I m. II A.D. 2016

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 4/16
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 1. wniosku z dn. 28.1.16 r. złożonego przez Leonardo Mario della Popoly o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 0008 będący jego własnością i pozostający pod jego wyłącznym zarządem.

§ 2.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Skarbnik Apostolski

Załącznik 1.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 28 stycznia 2016 r.
Dane wnioskodawcy:
Leonardo Mario della Popoly

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany wnioskuję o otwarcie prywatnego rachunku bankowego w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w moim imieniu
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania moim rachunkiem.


(-) prez. Leonardo Mario della Popoly
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. VIII m. III A.D. 2016

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 5/16
SKARBNIKA APOSTOLSKIEGO

§ 1.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 1. wniosku z dn. 8.3.16 r. złożonego przez Severino Castiglioni o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 1001 będący własnością Księstwa Parmy i pozostający pod zarządem: Severino Castiglioni i Leonardo Marii Castiglioni .

§ 2.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 2. wniosku z dn. 8.3.16 r. złożonego przez Carlosa Lorenza de Medici y Zep o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 1002 będący własnością Wielkiego Księstwa Toskanii i pozostający pod zarządem: Carlosa Lorenzo de Medici y Zep.

§ 3.
Na podstawie przedstawionego w załączniku 3. wniosku z dn. 8.3.16 r. złożonego przez Alberto de Orange-Nassau o utworzenie rachunku bankowego postanawiam:
przychylić się do wniosku petenta i utworzyć rachunek bankowy o numerze 1003 będący własnością Księstwa Mediolanu i pozostający pod zarządem: Alberto de Orange-Nassau.

§ 4.
1. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje możliwość odwołania do Wicekanclerza w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia.

/-/ Albert W. van Oranje-Nassau
Skarbnik Apostolski

Załącznik 1.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 8 marca 2016 r.
Dane wnioskodawcy:
Severino Castiglioni

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany/a wnioskuję o otwarcie rachunku bankowego Księstwa Parmy w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam Severina Castiglioniego oraz Leonarda Marię Castiglioniego do zarządzania rachunkiem;
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania moim rachunkiem.*


(-) S. Castiglioni

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik 2.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 8 marca 2016 r.
Dane wnioskodawcy:
Jego Świątobliwość Leon III

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

My, niżej podpisani wnioskujemy o otwarcie rachunku bankowego Wielkiego Księstwa Toskanii w Banku Rotrii. Jednocześnie deklarujemy iż:
- upoważniamy (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w naszym imieniu;
- jesteśmy jedyną osobą upoważnioną do zarządzania naszym rachunkiem.*


/-/ Ojciec Święty Leon III, Patriarcha i Biskup Rotrii, Wielki Książę Toskanii, etc., etc., etc.

*- niepotrzebne skreślić
Załącznik 3.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, 8 marca 2016 r.
Dane wnioskodawcy:
Alberto de Orange-Nassau

WNIOSEK
o otwarcie rachunku bankowego
w Banku Rotrii

Ja, niżej podpisany wnioskuję o otwarcie rachunku bankowego Księstwa Mediolanu w Banku Rotrii. Jednocześnie deklaruję iż:
- upoważniam (Imię i nazwisko) do zarządzania rachunkiem w moim imieniu;
- jestem jedyną osobą upoważnioną do zarządzania naszym rachunkiem.*


/-/ Alberto de Orange-Nassau

*- niepotrzebne skreślić
Stron: 1 2