Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Consistorium XXVIII X AD MMXVI
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3
[Obrazek: 3069c7da791988dfgen.png]

CONSISTORIUM
XXVIII X AD MMXVI

Cytat:
Czcigodni Kardynałowie i Biskupi.

Wolą Ojca Świętego jest byście stawili się przed jego obliczem na Konsystorzu, który odbędzie się w Bazylice Laterańskiej. Jego Świątobliwość wyraża życzenie uporządkowania wszelkich kwestii związanych z gospodarką i finansami Państwa Kościelnego w bieżącym okresie. Dlatego też za aprobatą Ojca Świętego na Konsystorz zostali zaproszeni biskupi oraz Jego Ekscelencja Skarbnik Patriarszy, który przedstawi zgromadzonym kwestie wymagające uregulowania.
Cytat:
[Obrazek: 64062f52831149c9gen.png]

Umiłowani Kardynałowie i Biskupi Kościoła Świętego.

Wezwaliśmy Was by wraz z Kolegium Kardynalskim i Czcigodnym Biskupami omówić kwestie istotne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki Państwa Kościelnego.Stwierdzamy, iż należy uregulować wszelkie kwestie finansowe oraz majątkowe, które nie zostały unormowane za pontyfikatu naszych poprzedników na Tronie Pawłowym. Dlatego też, by sprawnie rozwiązać kwestie ekonomiczne postanowiliśmy wezwać na konsystorz Skarbnika Apostolskiego Jacka Ostrogskiego, aby przedstawił nam swoje wnioski nad którymi będziemy debatować.Zamierzamy również poruszyć kwestie majątków prywatnych jak i zagadnienia związane ze strukturą administracji terytorialnej.

Wierzymy Czcigodni, iż swą aktywnością wesprzecie obrady konsystorzu oraz będziecie aktywnie w nim uczestniczyć. Prosimy Was zatem o potwierdzenie swej obecności na Obradach Konsystorzu, a Skarbnika Patriarszego prosimy o przedstawienie propozycji jakie zaprezentował nam podczas prywatnej audiencji.


/-/Clemens III
Potwierdzam swoją obecność.
Potwierdzam obecność.
Kłaniam się Ojcze Święty i przybywam na twe wezwanie.
To przedstawiam owe zagadnienia:
1. Trzeba ustalić czas na odebranie dochodów z majątku-osobiście proponuje 2 tyg.
2. Trzeba ustalić czas na zapłacenie podatków- j.w należy też określić kary za ich niezapłacenie w terminie.
3. Skoro nie ma obywatelstwa rotryjskiego i niemożna go utracić to trzeba ustalić czas nieaktywności po którym konfiskuje się majątek- moja propozycja 4 mies.
4. Należy nakazać książętom opodatkowanie prywatnych gospodarstw w księstwach i doliczyć te wpływy do ogólnej sumy dochodów z których naliczane są podatki.
5. Myślę iż dobrze by było rozwinąć domenę patriarszą aby Jego Świątobliwość mógł utrzymywać więcej urzędników w razie potrzeby. Trzeba też uwzględnić co Bożę daj wzrost liczby obywateli którzy najczęsciej zostają kapłanami którym płaci się uposażenie. Uzyskane dzięki rozwojowi pieniądze można też przeznaczyć na wojsko czy wsparcie nauki i sztuki.
Potwierdzam obecność.
Potwierdzam obecność.
Cytat:1. Trzeba ustalić czas na odebranie dochodów z majątku-osobiście proponuje 2 tyg.

Doszły Nas słuchy, że w banku zalegają nie odebrane dochody z majątków, dlatego też jesteśmy za tym by każdy dbał o własny dobrobyt. Jeśli po upływie dwóch tygodni dochody nie zostaną odebrane wrócą do skarbu państwa.

Cytat:2. Trzeba ustalić czas na zapłacenie podatków- j.w należy też określić kary za ich niezapłacenie w terminie.

W kwestii podatków będziemy kierować się opinią Kolegium Kardynalskiego oraz pozostałych członków Konsystorza.

Cytat:3. Skoro nie ma obywatelstwa rotryjskiego i niemożna go utracić to trzeba ustalić czas nieaktywności po którym konfiskuje się majątek- moja propozycja 4 mies.
4. Należy nakazać książętom opodatkowanie prywatnych gospodarstw w księstwach i doliczyć te wpływy do ogólnej sumy dochodów z których naliczane są podatki.

W powyższych kwestiach również pragniemy usłyszeć opinię członków Konsystorza.
Zgadzam się z założeniami Czcigodnego Ostrogskiego. Niestety w kwestiach ekonomicznych na wiele się nie przydam, Ekscelencje muszą mi to wybaczyć Wink
Stron: 1 2 3