Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Synod Sieneński
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wasza Świątobliwość
Aby realnie ocenić jaka liczbę wojsk każdy z Zakonów ma przysłać do Rotri, wydaje mi się że powinniśmy wiedzieć :
- ile innych wojsk jest w Rotrii
- czy mamy bronić bezpieczeństwa Waszej Świątobliwości
- czy całej Rotrii
to mam olbrzymie znaczenie

Moim zdaniem zakony powinny obsadzać obiekty ufortyfikowane w Domenie.
Czcigodni Bracia.

Armia patriarsza jest niestety w opłakanym stanie, posuniemy się dalej stwierdzając, że wojska rotryjskie są w totalnej rozsypce. Po latach zamieszek i buntów utraty forum oraz większości danych, opisy stanu wojsk patriarszych przestały istnieć. Jak widać działy Gwardii Apostolskiej są praktycznie puste, a ich obecny stan nie  uległ poprawie. Jedyną szansą na zmianę opłakanego stanu Gwardii Apostolskiej jest zaangażowanie naszego Gonfaloniera.

Mimo wszystko wierzymy, iż sytuacja Naszej armii jak i całego Państwa Kościelnego ulegnie poprawie. Zważcie Bracie ile sromotnych klęsk zadano Państwu Kościelnemu w Rotrii, a mimo to zawsze są ludzie, którzy próbują ratować wieloletnie dziedzictwo wirtualnej Stolicy Apostolskiej. Mimo wielu porażek Patrymonium Świętego Pawła nadal trwa , dlatego z całego serca dziękujemy ludziom dobrej woli, którzy wspierają Nas i Kościół Rotryjski w obronie chrześcijańskiego dziedzictwa Państwa Kościelnego.

Co do samych twierdz dla Zakonów Rycewrskich zgodzę się z opinią, że winny znajdować się na terenie domeny patriarszej. Proponujemy by jedna z twierdz znajdowała się na północy w okolicach Księstwa Modemy lub Sieny. Natomiast druga była zlokalizowana na południu w okolicach granicy z Księstwem Urbino. Uważamy również, że odziały wojsk zakonnych winny stanowić część Gwardii Patriarszej, oczywiście jeśli Wielcy Mistrzowie wyrażą zgodę.
Popieram.
Zgadzam się.
Proponuję, aby Zakon Krzyżacki wybrał jako pierwszy Twierdzę dla siebie.
Propozycja ilości wojsk zakonnych mogę podać po konsultacji z Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego
Ja również popieram.
Czyli że w takim przypadku mielibyśmy dwie twierdze? Jedną w dobrach Jezuitów, a drugą w dowolnym miejscu w domenie?
Trzy bo vzjeszcze Croceburg.
Umiłowani Bracia.

Z tego co widzimy Zakon Krzyżacki posiada już dwie twierdze na terenie Państwa Kościelnego  więc trzecia wydaje się zbędna. Jednakże szczególnie zależy nam na odbudowie i wzmocnieniu granic Patrymonium Św. Pawła. Dlatego uważamy, że Zakonny winny wskazać miejsca na których zostaną wzniesione twierdze.

Do czasu gdy Gwardia Apostolska  nie zostanie na nowo zorganizowana uważamy, że oddziały rycerskie odgrywać będą kluczową rolę w systemie obronnym Rotrii. Skoro więc sytuacja armii patriarszej jest już Braciom znana nie mam sensu oczekiwać opinii Gonfaloniera. Dlatego też pragniemy by Wielcy Mistrzowie wskazali lokalizacji warowni oraz liczbę  wojsk zakonnych, które przybędą do Państwa Kościelnego. Bylibyśmy wielce zadowoleni gdyby Bracia Zakonni zorganizowali również specyfikację i opisy oddziałów wojsk zakonnych.
Croceburg znajduje się właśnie na terenie dóbr Jezuitów, tylko że posiada go Zakon Krzyżacki. Trzeciej twierdzy nie ma.
nie wiem, gdzie znajduje się na mapie Rotrii klasztor Towarzystwa Jezusowego, więc nie jestem w stanie określić położenie Croceburga.
Drugą twierdzę proponowałbym wybudować na pograniczu księstwa Urbino i domeny patriarszej, w takim miejscu, w którym forteca blokowałaby dojście do stolicy, a także by dotarcie z niej do Urbino na koniach odbywało się w mniej niż 36 godzin.
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11