Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Gratis accepistis, gratis date
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2iAT8.png]

CLEMENS
Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

  
Bulla 
Gratis accepistis, gratis dateJeden jest Kościół Apostolski, tak jak jeden jest Biskup Powszechny, który w opiece swej ma Owczarnie Pańską jego władzy przypisaną. By jednak Kościół Nasz, niczym winna latorośl rósł w siłę i wydał zdrowy owoc należy skierować ogrodników, którzy swą pracą dbać będą o Winnicę Pańską. Dlatego też mocą Naszą apostolską ustanawiamy Arcybiskupstwo Trydentu miejscem gdzie początkujący klerycy winni wiedzę i doświadczenie swe powiększać, kształcąc się i służąc Kościołowi Świętemu. By Kościół Nasz wzrastał w chwale nadajemy Arcybiskupowi Trydentu prawo powoływania probostw i parafii na terenie Patrymonium Świętego Pawła, prócz Apostolskiego Miasta gdzie biskupem jest sam Patriarcha. Przyzwalamy również na czynienie kanonicznej posługi przysługującej mu jako biskupowi. Od dziś każdy młody kleryk, którego pragnieniem jest służba Kościołowi, nim zacznie swą posługę winien stawić się w Trydencie, gdzie uzyska odpowiednie przygotowanie. Wolą naszą jest również by biskupi, którzy nie posiadają swej diecezji udali się do Trydentu gdzie wspierać będą Arcybiskupa w pracy na rzecz Kościoła Świętego.

Bulla jest skuteczna w mocy prawnej z chwilą złożenia Naszego podpisu na dokumencie.
Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXI, mensis November, anno Domini MMXVI, Pontificatus Nostri primo.[b]/-/Sanctitas Vestra Clemens III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


[Obrazek: bfcbe767579117dbgen.png]