Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Mandatamentum Gonfaloniera o zaciągu i funkcjonowaniu okrętów wojennych
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
Apostolskie Miasto Rotria, dn. IX m. I A.D. MMXVII

[Obrazek: rotria_emblemat.png]

Gonfaloniere Wojsk Patriarszych
MANDATAMENTUM


Działając z mocy nominacji i na podstawie Bulli Messis quidem multa, operarii autem pauci z dn. IX IX MMXVI A.D., wypełniając obowiązki wynikające z ww bulli, niniejszym postanawiam co następuje:
I.
Niniejszym dokumentem reguluję kwestie związane z zaciągiem i funkcjonowaniem okrętów wojennych.

II.
§ 1. Okręty wojenne budowane są na potrzeby flot prywatnych i patriarszych za pośrednictwem Gonfaloniera Wojsk Patriarszych prowadzącego właściwe spisy i rejestry.
§ 2. Okręty wojenne stacjonują w stosownych temu portach wojennych w Wenecji lub Antwerpii.
Ustalam koszta budowy portów wojennych i kei:
- port wojenny - 300 lirów,
- keja - 150 lirów.
Ustalam ponadto, iż do każdej kei dobić mogą dwa dowolne okręty wojenne.

III.

§ 1. Ustalam opłaty za zaciąg okrętów:
- galeon - 250 lirów,
- korweta - 400 lirów,
- fregata - 650 lirów,
- okręt liniowy - 1000 lirów.
§ 2. Okręty mogą być formowane w formacje, według potrzeby fundatora, dla zapewnienia jak największej mobilności oddziałów i ich zdolności bojowej. Tak też pojedyncze okręty mogą być formowane w eskadry, te zaś we flotylle, a te we floty.


IV.
Mocą złożonego poniżej podpisu, poprzez przysługujące mi uprawnienia, czynię ten akt skutecznym z chwilą ogłoszenia w Acta Apostolicae Sedis.


/-/ Felipe Miguel de Guzman
Gonfaloniere Wojsk Patriarszych