Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Serenissima Respublica Veneta
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2iAT8.png]

CLEMENS
Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

  
Bulla 
 Serenissima Respublica Veneta

Obwieszczamy wszystkim narodom chrześcijańskim, iż ziemie zwane przez nas Wenecją, zdobyte ku chwale Patrymonium Świętego Pawła stanowić będą patriarsze lenno. Czynimy zatem ziemie weneckie nam, podporządkowane, jako i naszym następcom na złotym tronie Księcia Apostołów. Niniejszym ustanawiamy Republikę Wenecką , której przewodzić będzie Gubernator Wenecji. On zaś reprezentując patrycjat wenecki, obierany będzie w sposób bezpośredni przez mieszkańców republiki. Zezwala się również mieszkańcom Wenecji na stanowienie własnego prawa, które zgodne być musi z prawem Państwa Kościelnego , a także godzić nie będzie w Kościół  Święty. Albowiem poprzez Kościół jako Biskup Powszechny błogosławimy , a mocą apostolską ustanawiamy, Wenecję jako prowincję Kościoła Świętego, nad którą pasterską pieczę sprawować będzie wyznaczony przez nas, a także następców naszych biskup. Bulę tą uroczyście wydajemy ku pamiątce Świętej Matyldy Westfalskiej, którą dziś nabożnie wspominamy.        

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis Martii, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Clemens III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


[Obrazek: bfcbe767579117dbgen.png]