Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Si vis pacem, para bellum
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2iAT8.png]

CLEMENS
Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

  
Bulla
 Si vis pacem, para bellum

Dostrzegając potrzebę uregulowania sposobu działania wojsk w obrębie Patrymonium Świętego Pawła, niniejszą bullą stanowimy prawo będące fundamentem funkcjonowania oddziałów zbrojnych.

Oddziały wojskowe powoływane będą na zasadach opisanych stosownymi aktami prawnymi przez osoby do tego uprawnione, a więc każdego posiadacza majątku ziemskiego. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Patrymonium przed zewnętrznymi zagrożeniami, ale także obrona żywotnych interesów ich fundatorów. Oddziały te podlegać będą mechanizmom walki i działania, opisanym przez Gonfaloniera w stosownym dokumencie. 

W przypadku zaistnienia niepodważalnej konieczności dopuszczamy walkę pomiędzy wojskami rotryjskimi o ile strona rozpoczynająca walkę posiada przeciw drugiej casus belli. Nawołujemy jednak, by wszelkie waśnie i spory rozstrzygano o ile to możliwe drogą pokojową, tak by nie przelewano krwi sług Bożych. Casus belli przeciw innemu mieszkańcowi Patrymonium, uzyskuje się gdy ten: dopuści się zdrady przeciw Tronowi Patriarszemu, bądź swoim postępowaniem dawać będzie naganny przykład dla innych, bądź dopuści się przeciw niemu nieuzasadnionej agresji, bądź też będąc podwładnym wystąpi przeciw swojemu zwierzchnikowi. W razie wątpliwości o słuszności casus belli decyduje Inkwizycja lub Biskup Powszechny. Podjęcie działań wojennych przeciw drugiej osobie bez casus belli karane będzie trwałą lub czasową banicją lub też więzieniem.

W trosce o poddanych Stolicy Apostolskiej nakładamy na naszych lenników obowiązek szczególnej troski o powierzony im lud, wyrażonej poprzez podejmowanie wszelkich środków ku zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom swoich domen.

Gonfalonierowi Wojsk Patriarszych przez Nas powoływanemu powierzamy administrowanie systemem wojskowym, rozstrzyganie sporów, dokumentowanie działań wojskowych oraz stanowienie uzupełniających zasad względem niniejszego dokumentu, gdyby pojawiły się okoliczności nim nieprzewidziane lub gdyby istniały wątpliwości względem jakiegokolwiek zagadnienia. 

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIII, mensis Martii, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Clemens III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


[Obrazek: bfcbe767579117dbgen.png]