Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Quae sunt Dei Deo
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2mbZ7.png]

BONIFACIUS
Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.
  
Bulla
Quae sunt Dei Deo

1. Podatek od majątków ziemskich.
Podtrzymujemy jak to dotąd było podatek od dóbr ziemskich w wysokości 10% przychodów, płatny na rzecz Domeny Patriarszej, przez majątki książąt, Republikę Wenecką, naszych lenników oraz właścicieli ziemskich w obrębie Domeny Patriarszej, a także wszelkie instytuty i zgormadzenia kościelne oraz inne instytucje państwowe, które posiadają własne majątki ziemskie.

2. Podatek wojenny.
Nakładamy na naszych najwyższych lenników, a więc księstwa i Republikę Wenecką obowiązek dbania o bezpieczeństwo Patrymonium. Dlatego też wprowadzany podatek w wysokości 10% wszystkich przychodów księstw i republiki, płacony na rachunek Domeny Patriarszej w celu utrzymania i rozbudowy Gwardii Patriarszej. Doceniamy wszelako wysiłki naszych wasali, mające na celu zwiększenie potencjału militarnego patrymonium, dlatego też zezwalamy, aby wyliczoną według niniejszych instrukcji kwotę należnego nam podatku, można było pomniejszyć o sumę, jaką lennicy nasi wydają na utrzymanie własnych wojsk służących naszemu bezpieczeństwu. A gdyby te wydatki przewyższyły sumę należnego podatku, postanawiamy takich wasali z podatku tego całkowicie zwolnić.

3. Podatek dobroczynny.
Widząc ubóstwo wśród niektórych zgromadzeń i instytucji kościelnych, a także chcąc wesprzeć ubogich mieszkańców Państwa Kościelnego wprowadzamy podatek, płacony na rzecz Funduszu Jałmużn. Podatkiem tym objęci są wszyscy mieszkańcy Patrymonium oraz wszystkie instytucje, księstwa, zgromadzenia i inne jednostki, które prowadzą oddzielną księgość jako samodzielny podmiot. Podatek zaś pobierany jest w wysokości 5% wszystkich przychodów, pomniejszonych o sumę zapłaconych podatków, sum wyłożonych na utrzymanie wojsk oraz pensje i wynagrodzenia dla podwładnych, jeśli cała ta suma przekracza tysiąc lirów. To co nad ów tysiąc lirów jest przychodem danego podmiotu podlega opodatkowaniu.

Jednocześnie unieważniamy wszelkie inne dokumenty mówiące o podatkach, czy to wydane przez naszych poprzedników, czy urzędników nam podległych, tak by jeden dokument o całości systemu podatkowego stanowił.

Bulla jest skuteczna w mocy prawnej z chwilą złożenia naszego podpisu na dokumencie.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IV, mensis Maius, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Bonifacius I
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


[Obrazek: 2mUQC.png]