Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Bulla Ecclesiae in Rotria
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: 2mbZ7.png]


BONIFACIUS
Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.
  
Bulla
Ecclesiae in Rotria

Stanowimy niniejszym podział administracyjny Kościoła Rotryjskiego na ziemiach Państwa Kościelnego Rotria. Niech Arcybiskup Trydentu swoim duszpasterskim władztwem obejmuje całość Patrymonium Świętego Pawła oprócz Apostolskiego Miasta Rotria, gdzie biskupem jest sam Patriarcha i Republiki Weneckiej, która niech stanie się podległa Biskupowi Wenecji.

Trzy niezależne jednostki administracyjne Kościoła Rotryjskiego od dzisiaj zatem będą w Państwie Kościelnym, to jest Archidiecezja Trydentu, Diecezja Wenecji i Diecezja Rotrii, obejmująca terytorium Apostolskiego Miasta, w którym to władzę biskupią sam Patriarcha sprawuje.

Zezwalamy wymienionym pasterzom sprawować kanoniczną posługę na swoich ziemiach w tym powoływać probostwa i parafie. Od dziś każdy młody kleryk, którego pragnieniem jest służba Kościołowi, nim zacznie swą posługę winien stawić się w Trydencie lub w Wenecji, gdzie uzyska odpowiednie przygotowanie i zostanie inkardynowany na początku swojej kapłańskiej drogi.

Bulla jest skuteczna w mocy prawnej z chwilą złożenia naszego podpisu na dokumencie.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IV, mensis Maius, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Bonifacius I
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


[Obrazek: 2mUQC.png]