Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Rozkazy
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:ROZKAZ
1.Nakazujemy jak najszybsze przemieszczenie III Regimentu Wojsk Mediolanu i Batalionu Radziwiłłowskiego do Cremony.
2. Nakazujemy połączyć one oddziały w jeden.

major Jacek Ostrogski-Radziwiłł
Dowódca III Regimentu Wojsk Mediolanu

Cytat:
ROZKAZ

1.Nakazujemy przegrupowanie się i umocnienie.


major Jacek Ostrogski-Radziwiłł
Dowódca III Regimentu Wojsk Mediolanu
Cytat:
ROZKAZ
1. Nakazujemy wszystkim oddziałom wkroczyć do Reggio Emila. Po zajęciu miasta przegrupować się,umocnić i czekać dalszych rozkazów.

major Jacek Ostrogski-Radziwiłł
Cytat:
Rozkaz
1. Z III Regimentu nakazujemy wydzielić batalion w sile 8 szwadronów pod naszym osobistym dowództwem który pomaszeruje na Modenę,wkroczy do niej,umocni i przegrupuje się. .
2. Piechota ma wykonać taki sam rozkaz po dotarciu do Reggio Emilia.

major Jacek Ostrogski Radziwiłł
Cytat:
Rozkaz
1. VII Regiment ma zająć i zabezpieczyć Riminię.
2. Zgrupowanie Modeńskie III Regimentu ma aresztować księcia Fernado de Cordobę i osadzić go w areszcie domowym, a także zabezpieczyć skarbiec. Jego zawartość należy wysłać pod eskortą do Banku Orańskich Mediolanu (złoto) i do Stolicy Apostolskiej (regalia).

major Jacek Ostrogski-Radziwiłł