Państwo Kościelne Rotria

Pełna wersja: Uroczystości świąteczne
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
XV VIII MMXVII A.D.


[Obrazek: 2wqSB.jpg]

Wierni zaczęli gromadzić się przed Bazyliką św. Marka już około godziny 21.00. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali przepięknej liturgii zaplanowanej na wieczór.

Punktualnie o godzinie 22.00 w całej bazylice rozległ się dźwięk potrójnego uderzenia w sygnaturę, który sygnalizował rozpoczęcie uroczystej Eucharystii. Na końcu świątyni widać było procesję. Prowadzona przez dwóch kleryków weneckich, nawikulariusza i turyferariusza, powolnym krokiem zmierzała w kierunku prezbiterium. Zaraz za nimi inny kleryk wysoko w górze niósł bogato zdobiony krucyfiks, a po jego prawej i lewej stronie pełni przejęcia i dumy kroczyli ceroferiariusze - najmłodsi klerycy, którzy po raz pierwszy służyli do Mszy podczas tak podniosłej uroczystości. Pod sam koniec długiej procesji szedł Książę Biskup Wenecki, Jego Eminencja Paolo Carlo kardynał de Medici y Zep wraz z diakonem i subdiakonem oraz prezbiterem asystującym - swoim synem księdzem Taddeo Lorenzo de Medici y Zep.[Obrazek: 2wqSG.jpg]

Po obrzędach wstępnych Mszy Świętej, pięknej liturgii słowa i śpiewanej Ewangelii, celebrans zdjął manipularz i podszedł do ambony, aby wygłosić kazanie.

Cytat:
[Obrazek: 2whMb.png]

Umiłowani Bracia i Siostry!


Pismo Święte nic nie mówi o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Nie wspomina o tym wydarzeniu nawet św. Jan, który wziął Maryję pod opiekę, jako swoją Matkę, już na Golgocie. Milczą o tym wydarzeniu również najstarsze dokumenty pisane. Jedynie pobożne opowiadania przekazywały tę prawdę z ust do ust. W VIII wieku Kościoły Wschodu obchodzą już uroczystość Wniebowzięcia, a św. Jan z Damaszku głosi z tej okazji przepiękne homilie.

Dlaczego Kościół uznał fakt Wniebowzięcia i uroczyście wspomina go w swoim kalendarzu? Odpowiedź jest prosta. Maryja miała kochającego a równocześnie wszechmocnego Syna. Ten więc mógł Ją zabrać do nieba „nie czekając” na powszechne zmartwychwstanie ciał. Tego domaga się synowska miłość. Każdy dobry syn, kochający matkę, gdyby mógł zabrałby ją do nieba.

Uroczystość Wniebowzięcia jest pięknym wyznaniem miłości Syna do Matki i w tym duchu należy ją przeżywać. Pośrednio wzywa ona do głębszej refleksji nad naszym odniesieniem do matki. Czy ona jest szczęśliwa z tej racji, że dziecko uczyniło dla niej wszystko, na co było je stać? Czy jej oko nie zachodzi łzą, ile razy spogląda na syna czy córkę? Czy ubogacamy naszą matkę ziemską, czy ją krzywdzimy?

Ks. Edward Staniek, źródło: mateusz.pl


Najukochańsi Sieneńczycy!

Dzisiaj przypada uroczysty odpust naszej katedry. Jest to jedno z głównych świąt w Księstwie. Z tej okazji chcielibyśmy uhonorować tych, którzy przyczynili się do rozwoju Sieny w jej początkach. Tym samym nadajemy Order Odrodzenia Jego Eminencji Wilhelmowi Orańskiemu, który jako Bonifacy I przyznał Nam Sienę. Odznaczenie to przyznajemy również Naszemu umiłowanemu Synowi Tadeuszowi oraz Czcigodnemu Baronowi Ametystowi Faradobusowi. Ci mężni Panowie aktywnie uczestniczą w budowie Księstwa i są godni takiego uhonorowania. W tym uroczystym dniu nadajemy również Jego Eminencji Orjonowi von Thorn Surmie tytuł szlachecki Barona Trequanda wraz z baronią, na którą składać się będzie pałac, miasto Trequanda oraz 5 wsi. Jego Eminencja jest osobą niezwykle zasłużoną dla całego Państwa Kościelnego, a i nam zawsze bezinteresownie służy pomocą jako administrator. Dlatego godnym i sprawiedliwym jest, ażeby posiadł on tytuł szlachecki. Jako że Jego Eminencja równy jest nam godnością Księcia Rotrii, to zwalniamy go z obowiązku złożenia przysięgi lennej.

W tym wspaniałym dniu dziękujemy również Jego Świątobliwości Piusowi VI za wyniesienie nas do godności kardynalskiej. Obiecujemy godnie służyć Kościołowi jako jego Książę. Składam również wyrazy podziękowania swojemu ukochanemu Ojcu Carlosowi Lorenzo kardynałowi de Medici y Zep za nieustającą pomoc i opiekę oraz radę.

Wszyscy cieszmy się dzisiejszą uroczystością, a Wniebowzięta niech oręduje za Sieną u Pana!


Następnie Książę Biskup Wenecki przystąpił do sprawowania Liturgii Eucharystycznej. Podczas niej przez cały czas w bazylice unosił się piękny zapach kadzidła, a złoty trybularz dźwięcznie uderzał o łańcuchy - tak, jak celebrans lubił najbardziej.

[Obrazek: 2wqTe.jpg]

Gdy wspaniała Eucharystia dobiegła końca, a celebrans pobłogosławił wiernym, chór zgromadzony w bazylice i uświetniający całą uroczystość ile sił w gardłach odśpiewał hymn "Ciebie Boga wysławiamy" ku chwale Pana.

Święto Marii Magdaleny

XX VII MMXIX A. D.


[Obrazek: 2VEMS.jpg]

Jezus powiedział do Marii Magdaleny: * Idź do moich braci i powiedz im: *Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.


Cytat:
[Obrazek: 2UWKp.png]


Św. Maria Magdalena, według biblijnej relacji pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2). Odtąd zalicza się do kręgu Jego uczniów i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujące z Nim grono.

Była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15,40; Mt 27, 56; J 19,25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Była jedną z trzech Marii, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20,1). Marii Magdalenie ukazał się Zmartwychwstały Jezus jako ogrodnik (J 20,15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje (Mk 16,10; J 20,18).

W tradycji Marię Magdalenę utożsamiano z innymi Mariami – Marią z Betanii, siostrą Łazarza; z Marią, grzesznicą obmywającą nogi w domu Szymona (J 12,3; Łk 7,37-48) oraz z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem.

Według greckiej tradycji Maria Magdalena zmarła w Efezie, a jej relikwie zostały przeniesione w roku 899 do Konstantynopola przez cesarza bizantyjskiego Leona VI Mądrego. Według tradycji Zachodu przybyła do południowej Francji, gdzie głosiła wiarę w Chrystusa w okolicach Marsylii i Aix. Potem trzydzieści lat spędziła na pustelni w St. Baume.

Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów, więźniów.

W ikonografii św. Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, która utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową; w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica, której ciało osłaniają długie włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. Jej atrybutami są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga – znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosiennica, zwierciadło.[Obrazek: 2VENc.jpg]

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

XV VIII MMXIX A.D.


Piesza pielgrzymka z Wenecji, której organizatorem i przewodnikiem był Ks. Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini, proboszcz Bazyliki Św. Marka w Wenecji, dotarła do Sieny. Miejscowa ludność Księstwa Sieny i wierni należący do katedry MB Wniebowziętej powitali licznie przybyłych pątników w Wenecji. Następnie odbyła się Msza święta.

Na czele procesji szli turyferariusz i nawikulariusz, ministrant niosący krzyż, akolici, służba liturgiczna oraz przewodniczący Eucharystii wenecki proboszcz. W czasie procesji towarzyszył śpiew antyfony "Ave, Regina caelorum".


[Obrazek: fot.1_do_procesja_wejscia_1.jpg]Po pozdrowieniu wiernych przez kapłana. przedstawiono intencję w której jest sprawowana Msza święta: o dar nowych, licznych powołań do Kościoła Rotryjskiego oraz wypoczywających na wakacjach wiernych i kapłanów Państwa Kościelnego. Następnie wyrażono akt pokuty i odśpiewano Kyrie oraz Gloria z Missa de Angelis.

W skupieniu wysłuchano Słowa Bożego oraz kazania, które wygłosił celebrans. Odniósł się do Ewangelii, w której to Maryja wyraża swoją radość z zostania Matką Zbawiciela. 

Cytat:Maryja, pełna radości i pokory przychodzi do Elżbiety niosąc Dobrą Nowinę, Jezusa Chrystusa, owoc Jej łona. W ten sposób ukazano, że i my mamy się stać jak Maryja, abyśmy sami własną postawą, życiem na wzór Matki Bożej nieśli Zbawiciela światu.

Celebrans wskazał tło historyczne tej uroczystości. Przypomniał, że święto Wniebowzięcia NMP obchodzono już w IV wieku i jest jednym z najstarszych świąt maryjnych.
W modlitwie wiernych modlono się za patriarchę Klemensa IV, ekscelencję Michelangelo Piccolomini oraz w intencjach Mszy świętej, pielgrzymów i miejscowej wspólnoty. Następnie odbyło się przygotowanie darów, które kapłan okadził. W czasie liturgii eucharystycznej odśpiewano Sanctus z Missa de Angelis, a w obrzędzie Komunii św. Agnus Dei.


Po Komunii odśpiewano uroczyste Magnificat


Po modlitwie po komunii przedstawiciele miejscowej wspólnoty parafialnej podziękowali Ks. Adalbertusowi za sprawowaną liturgię i życzyli Bożego błogosławieństwa na dalsze lata posługi proboszcza w Wenecji oraz żartobliwie życzyli biskupstwa w przyszłości. Proboszcz podziękował za gorące przyjęcie pielgrzymów oraz zapewnił o modlitwie w intencji Księstwa Sieny oraz zapewnił, że Duch Święty w Kościele działa i biskupem z pewnością nie zostanie ( Wink ). 

Z racji przeżywanego odpustu odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja. 
Po procesji odśpiewano Te Deum.Następnie kapłan pobłogosławił lud Najświętszym Sakramentem, schował Go do tabernakulum i odszedł wraz z asystą do zakrystii. W tym czasie śpiewano:Bóg zapłać czcigodny Księże za sprawowanie uroczystości odpustowej pod moją nieobecność! I to tak wspaniałej. Cieszę się, że mamy takich gorliwych kapłanów.