Państwo Kościelne Rotria
Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Bazylika św. Jana na Lateranie (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=100)
+--- Wątek: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII (/showthread.php?tid=1225)

Strony: 1 2


Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Carlo Lorenzo de Medici y Zep - 29.07.2018

Cytat:
[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]

Umiłowani Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 29 lipca, Roku Pańskiego dwa tysiące osiemnastego, u kresu pontyfikatu Jego Świątobliwości Piusa VI, Ojca Królów i Książąt, Sługi Sług Bożych etc. etc. etc., którego prawem i tradycją przewidziany czas posługi Najwyższego Kapłana dobiega dziś końca, na mocy powierzonej mi przezeń władzy, obwieszczam opróżnienie Tronu Patriarszego z godziną 19.00, co skutkuje wprowadzeniem okresu sediswakancji w Państwie Kościelnym Rotria i Kościele Świętym.

Z chwilą nastania okresu sediswakancji nakazuję wszystkim Braciom kardynałom, aby niezależnie od miejsca w którym się znajdują i posługi jaką pełnią przybyli do Wiecznego Miasta celem spełnienia nadrzędnego obowiązku wyboru następcy Świętego Pawła, do którego zostali powołani.

Nakazuję zarazem by o godzinie 19.30 zamknięto i opieczętowano apartamenty patriarsze Pałacu Apostolskiego, a także aby zamknięto bramę prowadzącą do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, gdzie zgromadzić się mają kardynałowie celem obrania nowego Biskupa Powszechnego.

Ogłaszam zarazem, iż moment zamknięcia bram spiżowych dla kardynałów w celu odbycia konklawe odbędzie się w środę, 1 sierpnia o godzinie 20.00. Proszę aby Bracia Kardynałowie do tego czasu potwierdzili w tym miejscu swoje przybycie i gotowość do uczestnictwa w obradach Świętego Kolegium.


Fiat!

(-) Carolus Laurentius de Medici et Zep
Camerarius Sanctae Rotriae EcclesiaeRE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Carlo Lorenzo de Medici y Zep - 29.07.2018

[Obrazek: 140px-Sede_vacante.svg.png]


[Obrazek: 2ebd21c182466fcd230f88bf629f0db0.jpg]

Zamknięcie apartamentów patriarszych


Równo o godzinie 19:30 pod Pałac Apostolski przybył w swej karocy kardynał kamerling Karol Wawrzyniec z Medyceuszów i Zepów. Przed ogromną bramą stał już Szambelan Patriarszy, który przekazał Kamerlingowi pieczęć patriarszą. Eminencja Karol przyjął ją, a następnie wszedł do patriarszych apartamentów i przeszedł wzdłuż korytarzy, przewiązując czerwoną wstęgą ze znakiem sede vacante najważniejsze pomieszczenia: wyższą bramę prowadzącą do spiralnych schodów w lodży, drewniane drzwi prowadzące z komnaty św. Ambrożego do biur sekretarzy, duże drewniane drzwi na wschód w komnacie św. Ambrożego, drzwi prowadzące z Sali Klementyńskej do prywatnej biblioteki, małe drzwi prowadzące z Sali Klementyńskiej na korytarz. Następnie czerwoną wstęgą przewiązał drzwi wejściowe do Pałacu Apostolskiego i odlał na wstędze pieczęć. Pracę swą zakończył około godziny 22.30.


[Obrazek: The-clock-at-St-Peter-s.jpg]

[Obrazek: 94e0e-sealingofsistinechapelforconclave.jpg]

Po zamknięciu apartamentów trzykrotnie zabił dzwon umieszczony w Bazylice Laterańskiej. Oznaczało to, że Gwardia Apostolska zakończyła swoją straż. Do stojących strażników podszedł Gonfaloniere i oznajmił im donośnym głosem: "Pontyfikat Przewielebnego Piusa VI zakończony". Gwardziści zasalutowali, a następnie zamknęli bramę prowadzącą do Bazyliki św. Jana na Lateranie.
Chwilę później Kolegium Kardynalskie ostatecznie przełamało pieczęć Patriarchy Piusa VI, zakańczając tym samym oficjalnie jego pontyfikat.

[Obrazek: ewan-mcgregor-angels-and-demons.jpg?w=490&h=326]Ja, kardynał Karol Wawrzyniec de Medici y Zep potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium.


Jednocześnie pragnę powiadomić, że we wtorek w godzinach wieczornych odprawię uroczystą Mszę świętą "Pro Eligende Pontifice".RE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Orjon Surma - 29.07.2018

Ja, kardynał Orjon von Thorn-Surma, potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium.RE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Wilhelm Orański - 30.07.2018

Ja, Wilhelm Jan kardynał Oranje-Nassau, potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego KolegiumRE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Albert Orański - 30.07.2018

Ja, Albert kardynał Oranje-Nassau, potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego KolegiumRE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Ksawery van Berden - 30.07.2018

Ja, Ksawery kardynał van Berden, potwierdzam przybycie i gotowość do udziału w obradach Świętego Kolegium. RE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Carlo Lorenzo de Medici y Zep - 31.07.2018

[Obrazek: 170px-Sede_vacante.svg.png]

Msza Święta Pro Eligendo Pontifice

[Obrazek: 2BEJc.jpg]

Późnym wieczorem we wtorek 31 lipca Roku Pańskiego 2018, we wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, patrona Zakonu Jezuitów, wszyscy wierni z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie uroczystości Pro Eligendo Pontifice, która miała się odbyć w Bazylice św. Jana na Lateranie. Punktualnie o godzinie 19 w kierunku ołtarza bazyliki kierowała się procesja, którą rozpoczynał krucyferariusz, niosący ulubiony krzyż Piusa III. Za nim kroczył turyferariusz z wonną kadzielnicą wypełniona jerozolimskimi minerałami, następnie akolici, klerycy, prezbiterzy, kapelani, biskupi i arcybiskupi. Następnie ubrani w cappa magna, długie koronkowe komże - rokiety i białe rękawiczki, na których lśnią złote pierścienie, czcigodni Książęta Kościoła - Jego Eminencja Albert Orański, Jego Eminencja Wilhelm Orański, Jego Eminencja Ksawery van Berden oraz Jego Eminencja Orjon von Thorn Surma. Na stopach adamaszkowe pantofle. Krocząc, błogosławią rotryjski lud. Na samym końcu procesji podążał Kardynał Kamerling i zarazem celebrans uroczystości - Carlo Lorenzo de Medici y Zep. Na jego barkach spoczywał atłasowy, ciężki szkarłatny ornat, na głowie zaś wysoka mitra. Jego ręce podtrzymywało dwóch diakonów. Wkraczając do Bazyliki duchowni zajmują wyznaczone miejsca, a następnie rozpoczyna się Eucharystia, której przewodniczy Jego Arcykatolicka i Wielkoksiążęca Mość.
Jako Kyriał wykonywana była przez Chór Bazyliki Laterańskiej Msza Koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Po odśpiewaniu przez diakona fragmentu Ewangelii wg św. Jana, w którym Pan Jezus modlił się o jedność Kościoła, Jego Eminencja Kamerling wygłosił od tronu homilię, na którą czekali z niecierpliwością wszyscy wierni.Cytat:
[Obrazek: 2w3GQ.png]

Umiłowani w Chrystusie Bracia Kardynałowie
Drodzy Bracia i Siostry zebrani w Bazylice!


"Ja nie proszę za światem, ale za tymi, których mi powierzyłeś, ponieważ są Twoimi" (J 17, 9). Jak naucza nas święty Paweł, patron naszego państwa, Chrystus wybrał nas przed założeniem świata abyśmy byli z Nim. Zanim zostaliśmy wszyscy zrodzeni powstał ogromny plan wybawienia ludzi z grzechu - a jest nim przynależność do Chrystusa. Jezus w swej modlitwie arcykapłańskiej nie modli się za świat, ale za swoich uczniów, za tych, których wybrano już wcześniej, których oddano jako własność Bogu. Apostołowie nie są dla siebie, oni są Boga - i dla Boga. Jan nie należy do siebie, ale do Boga. Jakub nie należy do siebie, ale do Boga. My także, jako następcy wielkich uczniów Mistrza naszego nie należymy do siebie, ale do Boga. Bóg Ojciec powierzył nas Boskiemu Nauczycielowi, który jako jedyny może poprowadzić nas ku zbawieniu: przez Siebie, z Sobą i w Sobie. Jezus jest Głową Kościoła. Co oznacza, że należąc do Jezusa, jesteśmy na wyłączność Wspólnoty Świętego Kościoła. Jezus modli się za nas, aby zachować w wierności i jedności swój Kościół. Wie, że ludzie mają grzeszną naturę i upadają, i tak jest z każdym z nas, ale wsparcie Jezusa i nasze zaangażowanie mogą podnieść z upadku i przezwyciężyć kolejne kryzysy. "Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno" (J 17, 11b).

Trzon teologii trynitarnej stanowi nauka o Trójcy Świętej, jako wspólnocie miłości. Wspólnota - czy potrafimy postawić sobie pytanie czym naprawdę dla nas jest wspólnota? Wspólnota jest jednością. Jest jednomyślnością. Tak jak głową Trójcy Świętej jest Bóg Ojciec, tak Głową Kościoła jest Patriarcha, który musi działać jedno ze swoim ludem - być jednością z wiernymi. Wszak bez uczestnictwa ludu i kapłaństwa jesteśmy nikim. Samym jednym (a to nie jedność) jesteśmy tylko patykiem na wietrze. Historycznym Napoleonem, który wygrywa pierwsze pojedynki samodzielnie, ale i tak upadnie pod Waterloo i Borodino. Aby działać we wspólnocie trzeba słuchać Słowa Bożego "Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą" (J 17, 17). Tylko wczytując się w Boże Słowo dostrzegamy czym naprawdę jest jedność, jedność w Trójcy Świętej, jedność w Kościele i jedność we WSPÓLNOCIE Patriarchy z biskupami, kapłanami i wiernymi. Patriarcha tworzy wspólnotę, lud zaś ją rozwija. Nigdy inaczej. Patriarcha podtrzymuje wspólnotę, zapewnia jej byt i chroni ją od zła.

"Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem" (J 17, 18). Rolą Kościoła jest dbanie o wspólnotę wierzących na świecie. Po to nas posłano DO ŚWIATA, do walki o dusze wierzących. I to zadanie można wypełniać tylko poprzez aktywne i czynne działanie. Nie poprzez zasiadywanie na tronie i gapienie się w okiennice pałacowe. Sam tu przyznaję, żejako pierwszy pewnie z siedzących tutaj wielokrotnie przesiadywałem ważny czas na głupotach w pałacu, a nie w katedrze na Mszy. Podstawowym zadaniem Patriarchy jest aktywność, bycie z ludem w czasach dobrych i złych. Patriarcha rozsądza sprawy, jest sędzią w imieniu Jezusa. On kieruje państwem nie dla siebie, ale dla zbawienia powierzonych sobie ludzi. A więc aktywność jest pierwszorzędną cechą Patriarchy. Nie organizacja, bo to się poprawi. Nie język i mądrość, bo i to można przemodlić. Ale aktywność, aby zachować Wspólnotę od zła herezji, schizm, rozerwań - W JEDNOŚCI. Stojąc przed wyborem XXVIII Patriarchy Rotrii módlmy się jak nasz Zbawiciel: "Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś" (J 17, 20-21). Amen.


+ Carlo Lorenzo de Medici y Zep
Kardynał Biskup Ferrary, KamerlingPo homilii Jego Eminencja kontynuował celebrację.


[Obrazek: 2BEML.jpg]


Na zakończenie uroczystości Kardynał Kamerling pobłogosławił pozostałych kardynałów i wiernych. Następnie elektorzy udali się do zakrystii, aby zostać przebrani w stroje chórowe.RE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Carlo Lorenzo de Medici y Zep - 01.08.2018

Po wspólnym nabożeństwie do św. Michała Archanioła kardynałowie uformowali procesję, na końcu której podążał Kardynał Dziekan, z nałożoną na strój chórowy szeroką stułą. Otwierał ją zaś krucyferariusz z ozdobnym krzyżem. Chór śpiewał Litanię do Wszystkich Świętych, a procesja zmierzała do Kaplicy Sykstyńskiej.
Gdy procesja dotarła na miejsce, odśpiewano hymn Veni Creator Spiritus. Następnie kardynałowie zajęli swoje miejsca na tronach z baldachimami, zaś Jego Eminencja Ksawery van Berden, dziekan Kolegium Kardynalskiego, przemówił:RE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Ksawery van Berden - 01.08.2018

Cytat:
[Obrazek: 2JDws.png]

Umiłowani w Chrystusie Bracia Kardynałowie!


Za moment złożymy przysięgę, której wymaga od nas Konstytucja Apostolska o Konklawe Jego Świątobliwości Piusa VI. Jej złamanie grozi najwyższymi sankcjami kościelnymi. Gdy ostatni z nas zaprzysięgnie, nie później zaś niż w najbliższą sobotę, ogłosimy zamknięcie drzwi Kaplicy Sykstyńskiej. Od tego momentu obowiązuje członków Kolegium całkowity zakaz kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Wyjątek dotyczy Dziekana Kolegium w sprawach elekcji patriarszej, a także Kamerlinga w sprawach niecierpiącego zwłoki zarządu Państwem. Po wyborze XXVIII Biskupa Rotrii ogłoszone zostanie uroczyste Habemus Patriarcham. Żeby nie przedłużać, stańmy do przysięgi.

My, wszyscy i poszczególni Kardynałowie Elektorzy, obecni przy tym wyborze Patriarchy przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy dotyczące wyboru Biskupa Rotryjskiego zawarte w prawie i Tradycji. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rotryjskim, dołoży starań, by wiernie wypełniać najwyższy urząd Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej. Przede wszystkim przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rotryjskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego Patriarchy, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego Patriarchy; nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rotryjskiego. Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek utrwalania odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Kościelnego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły Patriarcha zdecyduje zastosować
.

+ Ksawery van Berden
Kardynał Biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

Jego Eminencja Ksawery van Berden podszedł następnie do zdobionego Ewangeliarza, położył na nim rękę i przyrzekł:Et Ego, Xaverius Cardinalis Berden, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.Po złożeniu przysięgi Jego Eminencja Dziekan zasiadł na tronie w centralnej nawie Kaplicy i oczekiwał przyrzeczenia od pozostałych Elektorów.


RE: Sede Vacante XXIX VII MMXVIII - Wilhelm Orański - 01.08.2018

Et Ego, Gulielmus Cardinalis Auriaco-Nassovia, spondeo, voveo, ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia que manu mea tango.