Państwo Kościelne Rotria
MP: Domine, Tu omnia scis - Martinvm Zagloba - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+---- Dział: Dekrety Motu Proprio (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=108)
+----- Dział: Sylwester I (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=213)
+----- Wątek: MP: Domine, Tu omnia scis - Martinvm Zagloba (/showthread.php?tid=1365)MP: Domine, Tu omnia scis - Martinvm Zagloba - Ksawery van Berden - 15.01.2019

[Obrazek: 2KbyE.png]


S I L V E S T R U S·PP·I
PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE


LITTERAE APOSTOLICAE 
MOTU PROPRIO DATAE


DOMINE, TU OMNIA SCISEIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:

Venerabili Fratri Nostro
Martinvm Zagloba 


Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:

Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Wynosimy Cię do godności kardynała diakona Świętego Kościoła Rotryjskiego.

§ 2. Nadajemy Ci pełnię przywilejów i obowiązków, wynikających z tego tytułu.

§ 3. Zezwalamy Ci na stosowanie w czasie sprawowania tej godności herbu należnemu duchownemu w randze kardynała oraz zobowiązujemy Cię do przedstawienia blasonu w ciągu najbliższych siedmiu dni.

§ 4. Mianujemy Cię tytularnym archidiakonem kościoła Dwunastu Apostołów, pozostałym nakazując, by tytułowali Cię Jego Eminencją.

[b]§ 5.[/b] Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Datum Rotria, spud S. Paulum, die XIV, mensis Ianuarii, anno Domini MMXIX./-/ Sanctitas Vestra Silvester I
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc.

[Obrazek: 2KbAY.png]