Państwo Kościelne Rotria
Brewe w sprawie powołania Prymasa Rzeczpospolitej Obojga Narodów - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+---- Dział: Brewe (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=109)
+----- Dział: Sylwester I (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=214)
+----- Wątek: Brewe w sprawie powołania Prymasa Rzeczpospolitej Obojga Narodów (/showthread.php?tid=1381)Brewe w sprawie powołania Prymasa Rzeczpospolitej Obojga Narodów - Marcin Zagłoba - 21.01.2019

Cytat:
[Obrazek: 2KbyE.png]

SILVESTRUS·PP·I

ad perpetuam rei memoriam

Rzeczpospolita Obojga Narodów była zawsze wielkim przyjacielem Państwa Kościelnego Rotria. Przy zacieśnianiu współpracy między  naszymi krajami wynika potrzeba kompetentnej osoby, która będzie występować w imieniu Patriarchy. Tą osobą jest Prymas, najwyższy dostojnik kościelny w danym kraju. W Rzeczpospolitej zbliża się czas elekcji, podczas której szlachta wybierze nowego króla. Ogromną rolę w tym czasie odgrywa Prymas, który występuje w roli Interrexa. Postanawiamy zatem mianować na to stanowisko spośród Kolegium Kardynalskiego Jego Eminencje Aurelia Lorenza Carla de Medici y Zep, którego uważamy za godnego pełnienia tej odpowiedzialności. Postanawiamy zatem, iż odtąd będzie on Prymasa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na tę posługę udzielamy Tobie płynącego z serca błogosławieństwa.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXI, mensis Januari, anno Domini MMXIX, Pontificatus Nostri primo.


(-) Silvestrus PP. I

[Obrazek: 2KbAY.png]