Państwo Kościelne Rotria
Brewe ws. Rektora ASD - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+---- Dział: Brewe (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=109)
+----- Dział: Pius Leon I (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=233)
+----- Wątek: Brewe ws. Rektora ASD (/showthread.php?tid=1455)Brewe ws. Rektora ASD - Pius Leon I - 07.03.2019

Cytat:
[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]
PIUS LEO·PP·I

ad perpetuam rei memoriam

Kształcenie młodych diakonów i ich formacja kapłańska to od wieków jedno z naczelnych zadań Kościoła Powszechnego. Jego ziemska siedziba, a więc Stolica Apostolska w Rotrii, powołała Apostolskie Seminarium Duchowne, które przez lata wykształciło wielu wspaniałych kapłanów. Również sami, wiele lat temu, ukończyliśmy naukę w rotryjskim Seminarium - był to najlepszy w historii okres dla Seminarium. Jednakże od wielu lat obserwujemy zastój tej instytucji, lecz dostrzegając chęć reformy formacji kapłańskiej w Apostolskim Seminarium Duchownym, którą wyraził jeden z naszych Braci, pragniemy powołać go na stanowisko Rektora tejże placówki. Wobec tego, w dniu dzisiejszym, postanawiamy powołać Prałata Michaelangelo Piccolominiego na Rektora Apostolskiego Seminarium Duchownego i przesyłamy mu pasterskie błogosławieństwo, aby z sukcesem zakończył reformę formacji kapłańskiej oraz odnowił placówkę Seminarium.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die VII, mensis Martii, anno Domini MMXIX, Pontificatus Nostri primo.


 [Obrazek: 29yh3t4.jpg]

(-) Pius Leo PP. I