Państwo Kościelne Rotria
Wniosek o podjęcie dysputy - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: SOBORY I SYNODY KOŚCIOŁA (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=227)
+--- Dział: Święte Sobory Kościoła Rotryjskiego (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=243)
+---- Dział: Sobór Laterański VII (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=228)
+----- Dział: Sesja Druga (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=238)
+------ Dział: Gabinet Legatów Patriarszych (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=239)
+------ Wątek: Wniosek o podjęcie dysputy (/showthread.php?tid=1457)Wniosek o podjęcie dysputy - Michelangelo Piccolomini - 08.03.2019

Wasza Świątobliwość,
Ekscelencjo Legacie!

Wnoszę o zwołanie następnej dysputy na temat sposobu prowadzenia narracji oraz fabularyzacji w Państwie Kościelnym.

Uniżony sługa,

ks. prał. Michelangelo Piccolomini SJ


RE: Wniosek o podjęcie dysputy - Pius Leon II - 08.03.2019

Akceptujemy Wasz wniosek. Ponadto prosimy Legata o otwarcie dysputy na temat ustanowienia instytucji Patrona Kościoła i Ojca Kościoła, którą rozważono na niedawnym konsystorzu.


RE: Wniosek o podjęcie dysputy - Pio Maria Cesare de Medici - 09.03.2019

Wasza Świątobliwość, w dniu jutrzejszym uroczystymi nieszporami podsumuję pierwszą dysputę, a rozpocznę drugą.


RE: Wniosek o podjęcie dysputy - Aurelio de Medici y Zep - 09.03.2019

Zapewniam o swojej obecności.


RE: Wniosek o podjęcie dysputy - Michelangelo Piccolomini - 12.03.2019

Wasza Świątobliwość,
Wasza Ekscelencjo Legacie,

składam kolejny wniosek o dysputę w ramach sesji II. Chciałbym, by jego tematyka dotyczyła liturgii Kościoła Rotryjskiego.


RE: Wniosek o podjęcie dysputy - Pius Leon II - 12.03.2019

Umiłowany Bracie,

Akceptujemy Wasz wniosek, prosimy Legata o otwarcie proponowanej dysputy, gdy obecnie trwające dobiegną końca.