Państwo Kościelne Rotria
Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: SOBORY I SYNODY KOŚCIOŁA (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=227)
+--- Dział: Święte Sobory Kościoła Rotryjskiego (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=243)
+---- Dział: Sobór Laterański VII (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=228)
+----- Dział: Sesja Druga (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=238)
+------ Dział: Konsylium Ojców Soborowych (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=240)
+------ Wątek: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła (/showthread.php?tid=1459)

Strony: 1 2 3 4


Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Pio Maria de Medici - 10.03.2019

Wasza Świątobliwość,
Eminencje i Ekscelencje,
Ojcowie Soborowi,

kolejna dysputa poświęcona zostanie idei Patrona i Ojca Kościoła. Miałby być to specjalny tytuł nadawany zasłużonym Rotryjczykom. W tej kwestii pozwolę oddać głos Ojcu Świętemu, który w sposób jasny i klarowny przedstawił propozycję. Nadto ze swej strony zobowiązuję się do przygotowania odpowiedniego ceremoniału.

Cytat:Pius Leon I napisał:

Jak wszyscy doskonale wiemy, Kościół Rotryjski i nierozłącznie z nim związane Państwo Kościelne, przez blisko 12 lat swojego istnienia tworzyło wielu ludzi. Jedni byli mniej, drudzy byli bardziej zasłużeni dla Złotego Tronu. Część z nich odcisnęło trwałe piętno na naszej historii, tradycji i kulturze, a wielu z nich do dziś wspominanych jest jako wspaniali i wielcy działacze rotryjscy. Takie osoby żyły w Rotrii zarówno w okresie I Państwa Kościelnego, niezliczone ich rzesze działały w okresie II Państwa Kościelnego, a i w obecnej historii znajdą się wybitne jednostki. Jednak większość z tych postaci już dawno porzuciła aktywność w Rotrii, z różnych powodów, niektórzy stworzyli nową postać, a niektórzy po prostu porzucili działalność mikronacyjną na rzecz nieistniejącego reala.

Dlatego jako Biskup Powszechny, który powinien być strażnikiem tradycji, wychodzimy z propozycją uhonorowania tychże wybitnych rotryjczyków (lub też osób świeckich, blisko związanych ze Stolicą Apostolską) poprzez ustanowienie pośmiertnych tytułów honorowych - Patrona Kościoła, jako tytułu honorowego wyższego rangą, przeznaczonego dla wybitnych działaczy, Patriarchów, duchownych oraz zasłużonych świeckich rotryjczyków oraz drugiego tytułu - Ojca Kościoła, który będzie nadawany osobom, których może zasługi nie są aż tak wybitne, jak Patronów Kościoła, ale dla osób które przez lata wiernie stali przy Złotym Tronie i aktywnie uczestniczyli w jego życiu. Jednakże, jako że jest to tytuł pośmiertny, proponujemy nadawanie go osobom, które zmarły bądź są nieaktywny co najmniej 2 lata realne. Jako nieaktywność należy przyjąć okres od ostatniego logowania wynoszący 2 lata. 

Jeden z duchownych zaproponował nam, aby proklamacja Patrona lub Ojca Kościoła została uświetniona uroczystą ceremonią, w myśl ceremoniału kościelnego. Pozwoli nam to również na dodatkową aktywność i piękną ceremonię zarazem. Prosimy Was, Bracia Kardynałowie, o przedstawienie swoich uwag, pomysłów oraz sugestii odnośnie naszej propozycji.

Proszę Ojców o uwagi, dopowiedzi, propozycje,

Cum debita reverentia,
(-) Pio Maria Facibeni, bpRE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Mikołaj Dreder - 10.03.2019

Umiłowani,

Pragniemy zgłosić jedną poprawkę, mianowicie - Patron Kościoła będzie tytułem nadawanym osobom duchownym, a Ojciec Kościoła - świeckim.RE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Michelangelo Piccolomini - 11.03.2019

A co w przypadku osób, które żyją w następnym wcieleniu. Smile Inicjatywa zacna, nie przeczę.


RE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Mikołaj Dreder - 11.03.2019

To jest kłopotliwe, ale przyjęliśmy normę, że jedna mikronacyjna postać to jedno życie, nowa postać to nowe życie. Niestety, ale realia mikroświata nie pozwalają na inne rozwiązanie.


RE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Michelangelo Piccolomini - 11.03.2019

W takim razie na UR zapowiadają się wkrótce gorące dyskusje, bo ja jestem zwolennikiem idei wirtualnej reinkarnacji.


RE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Mikołaj Dreder - 12.03.2019

Umiłowani Ojcowie Soborowi,

Podczas konsystorza, gdzie omawialiśmy wraz z Czcigodnym Kolegium kwestie ustanowienia Patronów i Ojców Kościoła, kardynał Orański proponował ustanowienie procedur poprzedzających nadanie proponowanych tytułów. Wzięliśmy je pod rozwagę i z przyczyn niedoboru aktywnych rotryjczyków sugerujemy jego skrócenie. A więc:

1. Zwierzchnik danej społeczności wiernych (np. Prymas) lub inny duchowny działający w Państwie Kościelnym składają przed Biskupem Rotrii wniosek o proklamowanie Patronem (byłego duchownego) lub Ojcem Kościoła (świeckiego wiernego).
2. Patriarcha przyjmuje (lub odrzuca wniosek) i kieruje jego rozpatrzenie do Kurii (?). Naszym zdaniem Kuria, a konkretnie Kongregacja ds. Kościoła i Duchowieństwa, to najlepszy organ do rozpatrzenia tego wniosku.
3. Prefekt ww. Kongregacji opracowuje biografię uznanego za zmarłego, w szczególności skupiając się na ostatniej aktywności (a tą proponujemy na co najmniej 2-3 lata wstecz) lub ogłoszenie wirtualnej śmierci. Następnie biografia przyszłego Patrona lub Ojca przedstawiana jest Patriarsze, który ją akceptuje bądź odrzuca.
4. Jego Świątobliwość wydaje motu proprio, którym nadaje zmarłemu godność Patrona lub Ojca Kościoła.
5. Zakończeniem tego procesu będzie uroczystość, którą oficjalnie proklamujemy zmarłego Patronem lub Ojcem Kościoła. Prosimy też Ekscelencję Facibeniego o przygotowanie propozycji scenariusza ceremonii.


RE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Marcin Zagłoba - 13.03.2019

Chciałbym poddać krytyce nazwy przedstawione tu nazwy. 

Jednak Patron Kościoła kojarzy się jednoznacznie z osobą/osobami świętymi, Ojciec Kościoła również. Nie możemy nazywać ludzi zasłużonych tytułami zarezerwowanymi dla pewnej grupy osób. 
Postuluję o zmianę nazewnictwa. Przy czym sam pomysł jest bardzo dobry.


RE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Mikołaj Dreder - 13.03.2019

Nikt dotychczas nie przedstawił lepszej propozycji nazw dla proponowanych tytułów, więc zachowaliśmy zaproponowane przez nas na konsystorzu. Zatem czekamy na lepsze propozycje.


RE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Andream.von.Salza - 13.03.2019

Osoba świecka - proponuję Rycerz Kościoła
Osoba duchowna - proponuję Obrońca Kościoła


RE: Dysputa III - Patron i Ojciec Kościoła - Marcin Zagłoba - 13.03.2019

Moje propozycje: 

Osoba świecka: Wierny Syn/Córka Kościoła
Osoba Duchowna: Obrońca wiary