Państwo Kościelne Rotria
MP: Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est - M. von Bleacher - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+---- Dział: Dekrety Motu Proprio (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=108)
+----- Dział: Pius Leon I (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=232)
+----- Wątek: MP: Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est - M. von Bleacher (/showthread.php?tid=1526)MP: Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est - M. von Bleacher - Michelangelo Piccolomini - 12.06.2019

Cytat:
[Obrazek: 14284382_65e68629ae28be64.png]

PIUS LEO·PP·I
PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE


LITTERAE APOSTOLICAE 
MOTU PROPRIO DATAEQuod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est


EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:

Venerabili Fratri Nostro

Matthaeus von Bleacher


Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:

§ 1. Wynosimy Cię do godności prezbitera Świętego Kościoła Rotryjskiego.

§ 2. Nadajemy Ci pełnię przywilejów i obowiązków, wynikających z tego tytułu.

§ 3. Zezwalamy Ci na stosowanie w czasie sprawowania tej godności herbu należnemu duchownemu w randze prezbitera oraz zobowiązujemy Cię do przedstawienia blasonu w ciągu najbliższych siedmiu dni.

§ 4. Inkardynujemy Cię w diecezji rotryjskiej, czyniąc proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Mediolanie.

§ 5. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotria, spud S. Paulum, die XII, mensis [b][b]Iunii[/b], anno Domini MMXIX, Pontificatus Nostri primo.[/b]


[Obrazek: 29yh3t4.jpg]
/-/ Sanctitas Vestra Pius Leo
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae etc. etc. etc