Państwo Kościelne Rotria
CA Pia Maria Bonum Facit - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+---- Dział: Bulle i konstytucje apostolskie (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=106)
+----- Dział: Konstytucje apostolskie (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=235)
+----- Wątek: CA Pia Maria Bonum Facit (/showthread.php?tid=1654)CA Pia Maria Bonum Facit - Aurelio de Medici y Zep - 25.07.2019

Cytat:
[Obrazek: leon%20iii.png]
C L E M E N S·PP· IV

PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE, SUCCESSOR PRINCIPIS APOSTOLORUM, 
SUMMUS PONTIFEX ECCLESIAE UNIVERSALIS, PRINCEPS SUI IURIS CIVITATIS ROTRIAE, SERVUS SERVORUM DEI etc.
C O N S T I T U T I O   A P O S T O L I C A
P I A   M A R I A  B O N U M  F A C I T
Królowa pobożności, Maryja, dla wiernego ludu nieustannie czyni dobro. Pod Jej sztandarem działa Sobór Welijski II, którego zadaniem jest powiększenie dobra kościelnego, jakie niesie Rytuał Laterański. Dlatego też dzięki mądrości Ojców Soborowych udało się opracować zmiany upraszczające, wyjaśniające i dostosowujące do dzisiejszych czasów. Ponadto możemy cieszyć się nowymi ceremoniałami, które od dziś zawierać będzie odnowiony Rytuał Laterański. Niniejszą konstytucją apostolską, za zgodą Ojców Soborowych zebranych na Soborze Welijskim II odnawiamy święte ceremoniały polecając je pobożności kapłanów, którzy świętą liturgię sprawować będą. Odtąd również każdy nominowany diakon musi odbyć inwestyturę diakońską, podobnie się tyczy prezbitera i opata. Nie będzie zatem możliwe otrzymanie ważnej nominacji prezbiteratu bez wcześniejszego odbycia inwestytury diakonatu, jak również nie da się zostać ważnie nominowanym opatem, czy biskupem, jeśli nie odbyło się inwestytury wprowadzającej w stan prezbiteratu.  Ci zaś Bracia kapłani, którzy zostali wyniesieni do godności przed wprowadzeniem w życie tego naszego postanowienia, nie są zobowiązani do odbycia inwestytur. Niech kapłani, tak jak Maryja, Królowa pobożności, w swej pracy kierują się uduchowioną liturgią, ukształtowaną przez pokolenia i mądrość Soborów. Wszystkim korzystającym z odnowionego ceremoniału ślemy uroczyste błogosławieństwo.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXV, mensis Iulius, anno Domini MMXIX, Pontificatus Nostri primo.
[Obrazek: 2URhV.png]
[Obrazek: 2UVzn.png]