Państwo Kościelne Rotria
MP: Vivere est cogitare - Joahim von Ribertrop - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+---- Dział: Dekrety Motu Proprio (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=108)
+----- Dział: Klemens IV (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=265)
+----- Wątek: MP: Vivere est cogitare - Joahim von Ribertrop (/showthread.php?tid=1660)MP: Vivere est cogitare - Joahim von Ribertrop - Mikołaj Dreder - 29.07.2019

[Obrazek: leon%20iii.png]
C L E M E N S·PP·IV
PATRIARCHA ET EPISCOPUS ROTRIAE
LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
 
VIVERE EST COGITARE
EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:
Venerabili Fratri Nostro,
  Ioahimus von Ribertrop

Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:

Mając na uwadze Twoje chęci pracy dla dobra Kościoła Rotryjskiego, Matki Naszej oraz to, że wyrzekłeś się dawnej wiary, przychylając się do Twej prośby wynosimy Cię do godności Diakona Świętego Kościoła Rotryjskiego. Nakładamy na Ciebie wszystkie prawa, obowiązki i przywileje należne diakonowi oraz obowiązek dalszej nauki w Apostolskim Seminarium Duchownym, abyś godnie przygotował się do służby Bogu, jako kapłan Kościoła Rotryjskiego. Zobowiązujemy Cię również do odbycia stosownej inwestytury diakońskiej, przewidzianej w Rytuale Laterańskim. Przyjmij nasze błogosławieństwo, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego +


Datum Rotria, spud S. Paulum, die XXIX, mensis Iulii, anno Domini MMXIX.
[Obrazek: 2URhV.png]
[Obrazek: 2UVzn.png]