Państwo Kościelne Rotria
Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Bazylika św. Pawła na Welii (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Wątek: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj (/showthread.php?tid=1978)

Strony: 1 2 3


Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Taddeo Piccolomini - 08.03.2020

[Obrazek: Priesterweihe+Card+von+Faulhaber.jpg]

Inwestytura Prezbiterska Janusza Adama Zabieraj

VIII III MMXX A. D.
zakrystii wyrusza procesja prowadzona przez turyfera, za którym podążają akolici i krucyferariusz. Dalej idą duchowni wedle hierarchii wraz z diakonem Januszem Adamem Zabieraj, który ma być wyniesionym do godności prezbitera. Na końcu podąża kardynał biskup Aurelio de Medici y Zep błogosławiący lud. Obecny na ceremonii biskup Taddeo von Hipogriff - Piccolomini przemawia:

Najprzewielebniejszy Ojcze, święta Matka Kościół Rotryjski domaga się, abyś tego Brata wyniósł do godności prezbitera.


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Pius VII - 08.03.2020

Czy wiesz, że jest tego godzien?


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Taddeo Piccolomini - 08.03.2020

O ile ułomność ludzka mi pozwala, zaświadczam, że jest tego godzien.


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Pius VII - 08.03.2020

Aby się upewnić, czy jesteś godzien tego urzędu zadam Ci  Synu pytania.

Czy chcesz dobrowolnie i świadomie przyjąć godność prezbitera?


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Janusz Zabieraj - 08.03.2020

Chcę.


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Pius VII - 08.03.2020

Czy chcesz sumiennie spełniać zadana nałożone przez władze kościelne, gdziekolwiek zostaniesz posłany?


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Janusz Zabieraj - 08.03.2020

Chcę..


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Pius VII - 08.03.2020

Czy chcesz dobrowolnie wytrwać w świętej czystości, aż do końca swojego żywota?


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Janusz Zabieraj - 08.03.2020

Chcę...


RE: Inwestytura Prezbiterska- Janusz Adam Zabieraj - Pius VII - 08.03.2020

Czy chcesz swoim życiem świadczyć o Chrystusie jako wierny sługa Kościoła?