Państwo Kościelne Rotria
Mandamentum Sekretarza Stanu ws. Powołanie Substytuta - Wersja do druku

+- Państwo Kościelne Rotria (http://forum.rotria.pl)
+-- Dział: WŁADZE (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=217)
+--- Dział: Acta Apostolicae Sedis (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=98)
+---- Dział: Mandatamenta (http://forum.rotria.pl/forumdisplay.php?fid=110)
+---- Wątek: Mandamentum Sekretarza Stanu ws. Powołanie Substytuta (/showthread.php?tid=2150)Mandamentum Sekretarza Stanu ws. Powołanie Substytuta - Fiodor Godunow - 13.07.2020

Cytat:[Obrazek: Papal_tiara_and_keys.png]


MANDATAMENTUM
Sekretarza Stanu
ws. powołania Substytuta Sekretarza Stanu
z dnia 13 lipca AD 2020


Artykuł I.
Powołuje się na urząd Substytuta Sekretarza Stanu w Kurii Rotryjskiej Jego Ekscelencję Tadeusza van Hälsing-Marcjan-Chojnackiego von Hippogriff-Piccolominiego, który od dziś dnia będzie wspomagał w obowiązkach Sekretarza Stanu.

Artykuł II.
Mandatamentum zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

(+) x. Fiodor Anatoljewicz Godunow, 
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej