Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[AH] Postępowanie ws. zniknięcia bulli dotyczącej struktury Kościoła w Suderlandzie
#1
Cytat:
[Obrazek: 116px-Escudo_inquisicion.gif]

P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego ws. zniknięcia bulli dotyczącej struktury Kościoła w Republice Suderlandu
z dn. 15 lutego 2018 r.[Obrazek: 2wvax.png]

PREFEKT KONGREGACJI
ŚWIĘTEJ I POWSZECHNEJ INKWIZYCJI


na podst. art. 4 pkt. 12 w zw. z art. 4 pkt. 2 Bulli Iustitia et Pax,
kan. 129 § 1 zd. 1., kan. 130 § 3 - 1° Kodeksu Prawa Kanonicznego


p o s t a n a w i a

I. Wszcząć postępowanie wyjaśniające ws. usunięcia bulli określającej struktury Kościoła Rotryjskiego w Republice Suderlandu, wydanej w celu dopełnienia Konkordatu między PKR a Republiką Suderlandu z 11 września 2017 r., tj. kan. 129 § 1 zd. 1., kan. 130 § 3 - 1° CIC
II. Utajnić przebieg postępowania ze względu na bezpieczeństwo Państwa Kościelnego Rotria.

U Z A S A D N I E N I E

Prefekt Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, działając w oparciu o przepisy bulli Iustitia et Pax, dążąc do zachowania ładu i praworządności, postanowił o wszczęciu postępowania wyjaśniającego celem wykrycia sprawcy usunięcia bulli tworzącej struktury Kościoła Rotryjskiego w Republice Suderlandu. Po podpisaniu konkordatu dnia 11 września 2017 r. taka bulla została wydana, aczkolwiek nigdy nie posłano duchownego (prałata terytorialnego), żeby pełnił w tym kraju posługę. W niewiadomych okolicznościach bulla została usunięta z Acta Apostolicae Sedis i dopiero 14 lutego JŚ Pius VI ponownie ją wydał, ustanawiając jednostkę administracyjną Kościoła w Suderlandzie.

Z uwagi na wskazane okoliczności, Prefekt postanowił jak w powyżej.


[Obrazek: 2wCEE.png]

#2
Cytat:
[Obrazek: 116px-Escudo_inquisicion.gif]


POSTANOWIENIE

KONGREGACJI ŚWIĘTEJ I POWSZECHNEJ INKWIZYCJIApostolskie Miasto Rotria
16 lutego 2018 AD.[Obrazek: 2wvax.png]


PREFEKT KONGREGACJI
ŚWIĘTEJ I POWSZECHNEJ INKWIZYCJI


po rozpoznaniu w tajnym postępowaniu z udziałem świadków w dniu 15 lutego 2018 r.. z inicjatywy własnej, w trybie ad hoc w sprawie podejrzenia zniknięcia bulli dotyczącej struktury Kościoła w Republice Suderlandu


p o s t a n a w i a:


I. umorzyć dalsze postępowanie ze względu na jego bezprzedmiotowość.
U Z A S A D N I E N I E11 września 2017 r. został opublikowany Konkordat pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria, a Republiką Suderlandu. Na jego podstawie miała zostać wydana bulla tworząca struktury kościelne na terytorium Republiki. Nie została ona jednak wydana z powodów, które Kongregacja postanowiła utajnić ze względu na dobro Państwa Kościelnego Rotria. Jednakowoż skoro bulla pozostała jedynie szkicem na biurku Jego Świątobliwości i nie ujrzała światła dziennego aż do 14 lutego br., to też nie mogła zostać usunięta. Ergo - do minionej Środy Popielcowej struktury Kościoła Rotryjskiego w Suderlandzie nie istniały, a wzmiankowanego dokumentu nikt nie usunął, ponieważ go nie było. Przekonanie Prefekta Kongregacji o wydaniu bulli było zatem błędne.Zważywszy na przedstawione wyżej uzasadnienie, Wielki Inkwizytor orzekł jak w sentencji.
/-/ Paolo Carlo książę kardynał de Medici y Zep

Wielki Inkwizytor

[Obrazek: 2wCEE.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020