Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Albert OrańskiUstawa o wojsku
#1
Szanowny Pierwszy Ministrze,

Przedstawiam projekt ustawy o wojsku stanowiący rozwinięcie tematyki militarnej z uwzględnieniem szczegółów funkcjonowania wojsk i gwardii patriarszej. Proszę o włączenie projektu do obrad Signorii.

Z rewerencją,
/-/A. Orański


USTAWA
o wojsku

Na mocy władzy, jaka została nam nadana przez Biskupa Rotrii, postanawiamy, co następuje:

§ 1. Niniejszym dokumentem ustanawiamy powszechnie obowiązujące w Państwie Kościelnym Rotria zasady dotyczące funkcjonowania wojsk i Gwardii Patriarszej.

Rozdział I
Gwardia Patriarsza

§ 2. Gwardia Patriarsza stanowi zbrojne ramię Stolicy Apostolskiej, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Jego Świątobliwości, Apostolskiego Miasta i jego mieszkańców oraz Domeny Patriarszej, a także całego Państwa Kościelnego Rotria.

§ 3. 1. Gwardią Patriarszą w imieniu Patriarchy zarządza Gonfaloniere, będący jednocześnie głównym dowódcą oddziałów patriarszych.
2. Oddziały Gwardii Patriarszej zachowują wierność wyłącznie wobec Patriarchy Rotrii, a w czasie sediswakancji wobec Kamerlinga Stolicy Świętej.

§ 4. Utrzymanie Gwardii Patriarszej odbywa się ze środków Domeny Patriarszej.

Rozdział II
Stopnie wojskowe

§ 5. W Państwie Kościelnym Rotria wyróżnia się następujące stopnie wojskowe, począwszy od najniższego: kadet, porucznik, kapitan, major, pułkownik, generał, marszałek.

§ 6. Stopnie wojskowe nadaje Patriarcha Rotrii według własnego uznania, po spełnieniu przez kandydata wymogów przedstawionych w załączniku 1.

§ 7. Oddział dowodzony przez oficera otrzymuje bonus, zależny od stopnia dowódcy: dla kadeta +5% do siły, dla porucznika +6% do siły, dla kapitana +7% do siły, dla majora +8% do siły, dla pułkownika +9% do siły, dla generała +10% do siły oraz dla marszałka +12% do siły. Bonus nie jest naliczany, jeśli dowódca dowodzi na odległość.

§ 8. Każdy oficer posiada wydany przez Gonfaloniera patent oficerski, potwierdzający posiadany stopień, umiejętności i przebieg służby wojskowej. Wzór patentu znajduje się w załączniku 2.

Rozdział III
Umiejętności i dowodzenie

§ 9. Dowódca oddziału może nim dowodzić osobiście w miejscu w którym on się znajduje lub na odległość.

§ 10. Oddział otrzymuje przysługujące dowódcy bonusy wyłącznie wtedy, gdy dowodzi on na miejscu.

§ 11. W przypadku przegranej bitwy, jeśli po obu stronach dowódcy dowodzili na miejscu, a straty strony pokonanej wyniosły ponad 50%, dowódca oddziału, który poniósł klęskę staje się więźniem zwycięzcy, co skutkuje ograniczeniem jego dostępu do forum do działów więziennych do czasu, aż zostanie zwolniony z aresztu - czy to w skutek dobrej woli przeciwnika, czy na skutek zawartego porozumienia, umowy lub zakończenia konfliktu.

§ 12. Oficerowie mogą szkolić się w umiejętnościach dowódczych celem zdobycia dodatkowych bonusów dla swoich oddziałów. Wykaz umiejętności i warunki ich zdobycia określa załącznik 3. Szkolenia odbywają się poprzez właściwy wniosek w biurze Gonfaloniere, który odnotowuje ten fakt w patencie oficerskim.

§ 13. Cośmy tutaj zapisali wcielamy w życie i czynimy stosownym w prawie z chwilą podpisania przez Patriarchę i ogłoszenia.


Załącznik 1
Wymogi dla uzyskania poszczególnych stopni wojskowych

Kadet - stopień podstawowy, brak wymogów.
Porucznik - 7 dni jako kadet, dowódca min. 50-osobowego oddziału.
Kapitan - 14 dni jako porucznik, dowódca min. 100-osobowego oddziału.
Major - 21 dni jako kapitan, dowódca min. 300-osobowego oddziału, 1 zwycięstwo w bitwie.
Pułkownik - 28 dni jako major, dowódca min. 800-osobowego oddziału, 3 zwycięstwa w bitwach.
Generał - 50 dni jako pułkownik, dowódca oddziału składającego się z min. 2500 osób, 5 zwycięstw w bitwach.
Marszałek - 90 dni jako generał, dowódca oddziału składającego się z min. 4000 osób, 10 zwycięstw w bitwach.

Załącznik 2
Wzór patentu oficerskiego.
[Obrazek: jan_przykładowy.png]

Załacznik 3
Umiejętności

Każda z umiejętności może zostać wyszkolona w 3 poziomach. Koszt opanowania poziomów to odpowiednio:
Poz. 1 - 500 lirów
Poz. 2 - 1000 lirów
Poz. 3 - 3000 lirów

Dostępne umiejętności:
Napastnik
Zwiększa siłę oddziału w ataku:
Poz. 1: +5%
Poz. 2: +10%
Poz. 3: +15%

Obrońca
Zwiększa siłę oddziału w obronie:
Poz. 1: +5%
Poz. 2: +10%
Poz. 3: +15%

Logistyk
Zwiększa zasięg oddziału:
Poz. 1: +1
Poz. 2: +2
Poz. 3: +3

Piechur
Zwiększa siłę piechoty:
Poz. 1: +5%
Poz. 2: +10%
Poz. 3: +15%

Jeździec
Zwiększa siłę kawalerii:
Poz. 1: +5%
Poz. 2: +10%
Poz. 3: +15%

Artylerzysta
Skraca czas oblężenia potrzebny do aneksji:
Poz. 1: -10%
Poz. 2: -20%
Poz. 3: -30%
[Obrazek: 2JWBC.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2020 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2020 Styl © iAndrew 2016-2020 Edit © Axwell 2017-2020