Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
List Wielkiego Inkwizytora do Ojca Świętego
#1
[Obrazek: 2Kewb.png]

Congregatio Sanctae et Universalis Inquisitionis
Exsurge Domine et iudica causam Tuam (Ps 73)

Podstawowym zadaniem Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, powierzonym jej przez Kościół oraz Biskupa Rotrii, jest nieustanne dbanie o zachowanie należytej ortodoksji przez świeckich wiernych, a także czuwanie nad tymi, którzy przyjęli na siebie pasterskie obowiązki wobec Ludu Bożego. Dlatego też, dostrzegając znaczące zaniedbania jednego z tych synów Matki Naszej Kongregacja, reprezentowana przez Wielkiego Inkwizytora, postanowiła zwrócić się z pokorną prośbą do Waszej Świątobliwości o dokonanie ojcowskiej interwencji, która polegać będzie na wymierzeniu wobec Jego Ekscelencji Ludwika biskupa Tomovica adekwatnego środka dyscyplinarnego przewidzianego prawem kanonicznym.

Jako uzasadnienie należy podać całkowite zaniedbanie realizacji postanowień bulli Adeste Fideles promulgowanej w imieniu Ojca Świętego Piusa VI dnia 16 grudnia ubiegłego roku, które to dotyczą likwidacji struktur Kościoła Orientyki w Federacji Slawonii oraz zastąpienia ich przestrzenią dla Kościoła Rotryjskiego, czyli prawnego sukcesora powyższej wspólnoty narodowej (dowód 1). Dokonanie wskazanych zmian wymaganych prawem było moralną powinnością biskupa Tomovica jako inicjatora zjednoczenia, a zarazem administratora forum Federacji Slawonii. 

Gorszący jest również sposób prowadzenia się tego kapłana, który całkowicie zaniechał legitymowania się piastowaną godnością episkopatu nadaną w Kościele Rotryjskim - czy to w podpisie, czy w nocie biograficznej, czy też w wizerunku (dowód 2). Trzeba dodać, że Ludwik Tomovic nadal pozostaje biskupem-elektem, gdyż do tej chwili nie poczynił żadnych starań, aby odbyć inwestyturę przewidzianą Rytuałem Laterańskim, a także par. 1 pkt 4 nominacyjnego motu proprio Propheta Elia wydanego w imieniu Jego Świątobliwości Piusa VI dnia 16 grudnia 2017 roku.

Kan. 40 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wskazuje, że duchowny winien unikać tego, co nie przystoi jego stanowi. Jego Ekscelencja Tomovic w wielu państwa Pollinu sprawuje rozmaite funkcje, łącznie z urzędem prezydenta Federacji Slawonii, a więc najwyższą godnością powiązaną ze świecką władzą rządzenia (dowód 3). W mniemaniu Kongregacji kapłanowi (a szczególnie biskupowi) nie przystoi wypełniać obowiązków głowy świeckiego państwa, gdyż to wiąże się z zaangażowaniem politycznym, które jest niekompatybilne z posługą duszpasterską i powinnościami wobec Kościoła.

Przywołać należy negatywny stosunek Wielebnego Tomovica wobec wspólnoty, której sam pozostaje wiernym, jak i pasterzem. Swoją wypowiedzią na forum Księstwa Sarmacji (dowód 4) z 22 sierpnia 2018 wykazał się całkowitą nieznajomością specyfiki Kościoła Rotryjskiego, uznając działalność wirtualnej Stolicy Apostolskiej, tak również duchownych zaangażowanych w to dzieło jako parodię/przeróbkę realnego Kościoła, co stoi w oczywistej sprzeczności z kan. 79 par. 1 pkt 1 (brak pożądanej wiedzy, którą powinien cechować się kandydat do episkopatu) czy kan. 120 (publiczne wzbudzanie niechęci do Stolicy Apostolskiej) Kodeksu Prawa Kanonicznego.

W świetle przedstawionych dowodów Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji, w trosce o dobro Owczarni Pańskiej, wnioskuje do Waszej Świątobliwości o odebranie godności biskupiej Ludwikowi Tomovicowi, przeniesienie go do stanu świeckiego, a także likwidację formalnego zwierzchnictwa Państwa Kościelnego nad Kościołem Orientyki.

Datum Rotriae, apud Sanctum Paulum, die XXIII, mensis Augusti, anno Domini MMXVIII.

+ Hieronymus episcopus Sieniawski
Magnus Inquisitor
Iuris Canonici Doctor
+ Hieronim Sieniawski
Episcopus Titularis Aquinensis
Santae Rotriae Ecclesiae Bibliothecarius
Juris Canonici Doctor
[Obrazek: 2VqnQ.png]
Odpowiedz

#2
Wasza Ekscelencjo,

z przykrością odczytaliśmy treść listu, który Ksiądz Biskup, prefektem Kongregacji jednocześnie będąc - nadesłał do Pałacu Apostolskiego. Jednakowoż całkowicie rozumiemy przesłanki, które Waszą Wielebnością kierowały, bowiem zrozumiałym jest skuteczny erga omnes obowiązek reagowania naszych inkwizytorów na wszelkie naruszenia prawa. Tym nie mniej jakośmy stwierdzili - z prośbą Waszej Ekscelencji się zapoznaliśmy, zaś ostateczne rozstrzygnięcie zostanie wydane po wysłuchaniu Ekscelencji Tomovica, którego już dziś polecimy wezwać na Lateran.Apostolskim pozdrowieniem i błogosławieństwem,


(-) Silvester PP. I
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
Odpowiedz

#3
[Obrazek: 2KbyE.png]

Wasza Ekscelencjo,

rozpoznaliśmy sprawę przedłożoną przez Czcigodnego Wielkiego Inkwizytora, wysłuchaliśmy wyjaśnień księdza biskupa Tomovića, a następnie rozważyliśmy w sercu naszym przed Bogiem sprawę umiłowanego Sługi Bożego. Staraliśmy się zrozumieć każde z poczynań i podjąć decyzję, które ze wszechmiar obiektywnym będzie rozstrzygnięciem.

Wyniesienie do godności biskupiej jest nie tylko szczególnym wyróżnieniem, bowiem stanowi trzeci i najwyższy stopień wyświęcenia kapłana, a tym samym najściślejszy łącznik ze Stolicą Apostolską - ale również i przede wszystkim nakłada na duchownego najcięższe z obowiązków. In principio powierza pod opiekę Lud Boży, zgromadzony pod władzą arcypasterską. Po wtóre daje możność rządzenia i rozstrzygania kwestii podległego ordynariuszowi duchowieństwa. Po trzecie z kolei - nakazuje nader wszystko wykazywać szczególne posłuszeństwo Ewangelii, gotowość oddania życia za Kościół i objawiać pełne zaangażowanie w jego sprawy. Nie mogliśmy żadnego z tych pryncypiów dopatrzeć się w postępowaniu Ekscelencjo Tomovića od dnia, w którym umiłowany nasz poprzednik wyniósł go do do godności biskupiej. Nie dostrzegliśmy jego zaangażowania w sprawy naszej wspólnoty, nie dostrzegliśmy szczególnego rodzaju komunii, w której powinien pozostawać z każdorazowym Biskupem Powszechnym. Jednocześnie już u początku naszego pontyfikatu zastrzegliśmy, że doceniać możemy wyłącznie takie działania, które stanowić będą umocnienie Kościoła, Matki Naszej, widoczne poprzez oddanie i zaangażowanie w sprawy Patrymonium. I nie dotyczy to wyłącznie tej jednej, określonej sprawy, ale każdego przedstawiciela stanu duchownego. Nic co ludzkie nie jest bowiem dane raz na zawsze, z wyłączeniem sytuacji, w której ogrom zasług i oddania dokonanych na kartach czasu przewyższa ujemną sprawę braku zaangażowania w ostatnich tygodniach. Tym nie mniej jest to sprawa bardzo wąska, która w każdym razie winna być rozpatrywana indywidualnie. W liście Czcigodnego Wielkiego Inkwizytora wiele podniesiono zastrzeżeń co do zgodności postępowania Ekscelencji Tomovića z obowiązującym w Państwie i Kościele prawem, jednak nie nad tymi kwestiami postanowiliśmy ostatecznie się pochylić. Za zasadniczą sprawę uznaliśmy rozstrzygnięcie, czy Ekscelencja Tomović pozostaje, jak na przedstawiciela episkopatu przystało - w ścisłej łączności z synodem biskupów, z Biskupem Powszechnym i z Kościołem, którego stał się arcypasterzem. I odpowiedź na te pytania skłania nas do częściowego przychylenia się ku prośbie Ekscelencji Wielkiego Inkwizytora. Uważamy jednak, że dla każdego jest miejsce w Kościele, którego Chrystus jest Głową. I nie może być tak, że decyzje w najistotniejszych sprawach personalnych duchowieństwa podejmowane są zbyt pochopnie, nadszarpując zaufania do Kościoła jako instytucji, która przez dziesiątki wieków pozostała niezachwianą. Dlatego uznaliśmy, że być może bądź to nadmiar realnych obowiązków uniemożliwił Ekscelencji Tomovićowi dźwiganie brzemienia, jakim jest arcypasterska odpowiedzialność za Lud Boży i Kościół, bądź to za sprawą innej przyczyny nie jest on w stanie wywiązywać się z obowiązków episkopalnych, i na tej to podstawie zwolnimy go z ciążących względem Złotego Tronu zobowiązań - jednak pozostawimy go wśród ludu kapłańskiego, by na każdym etapie swojego życia miał możność powrotu do grona tych, którzy codziennie podejmują się wyzwania niesienia Ewangelii, świadczenia o wierze i świadomej odpowiedzialności za swoje postępowanie przed Bogiem. Nie uznajemy przeto, że łączność Ekscelencji Tomovića z Kościołem została przerwana, ale że nie jest ona na tyle silna, by mogła służyć sprawnemu przewodzeniu Kościołowi lokalnemu. Liczymy jednak, że przyjdzie dzień, w którym Ekscelencja Tomović powróci do pełnej sprawności, siły i zaangażowania, a chęć jego działania w imię Chrystusa da podstawę, by raz jeszcze powierzyć mu w zarząd Owczarnię Pańską. Apostolskim pozdrowieniem i błogosławieństwem,

(-) Silvester PP. I
(-) Ksawery kardynał van Berden †

kardynał biskup Ostii
Dziekan Kolegium Kardynalskiego

[Obrazek: 2JDwt.png]
OdpowiedzSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


Silnik forum © MyBB 2002-2019 Polskie tłumaczenie © MyBB PL 2007-2019 Styl © iAndrew 2016-2019 Edit © Axwell 2017-2019